siluva.lt


400 m. Jubiliejus 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai (Šilinės)

2015 m. rugsėjo 7–15 d. švenčiant PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METUS

PROGRAMA PDF

plakatas-programa A3, plakatas-programa A4, plakatas-programa A4 juoda-balta

Pamaldų tvarka atlaidų metu

Šv. Mišios

8 ir 9 val. Apsireiškimo koplyčioje
10 val.Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje arba aikštėje
12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje
16 val. Apsireiškimo koplyčioje
18 val.Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje arba aikštėje

Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas
8–19 val. Bazilikoje ir Apsireiškimo koplyčioje

Kryžiaus kelio apmąstymas
9.30 val. piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios

Švč. Sakramento adoracija
11–21 val. Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje

Vigilija laukiant Švč. M. Marijos Gimimo iškilmės
Rugsėjo 7 d. 19–24 val.

Katechezės
11.45 ir 17.45 val. aikštėje

Marijos valandos
9.30 val. Bazilikoje

Gailestingumo vainikėlis
15 val. Bazilikoje

Rožinio malda
11.15 val. aikštėje
14.00 val. Bazilikoje
17.00 val. procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčos į Baziliką