siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 09 23–27 Šiluvos Marijos paveikslas Pernaravoje
Paskelbta: 2007-10-20

Rugsėjo 23-oji diena Pernaravos parapijoje buvo neeilinė – tą dieną buvo sutiktas iš Josvainių parvežtas Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas. Jį giesmėmis, gėlių vainikais bei tautine simbolika prie Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios šventoriaus vartų pasitiko gausiai susirinkę parapijiečiai.

Iškilmingose sekmadienio šv. Mišiose, kurias aukojo klebonas Edvinas Rimavičius, giedojo Arnas Švilpauskas ir jungtinis parapijos jaunimo bei sumos choras. Po šv. Mišių žmonės neskubėjo išsiskirstyti: skambant A. Švilpausko atliekamoms giesmėms, paveikslo akivaizdoje kiekvienas asmenine malda kreipėsi Dievo Motiną. Visomis Šiluvos Dievo Motinos paveikslo buvimo Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje dienomis, gausiai susirinkę parapijiečiai dalyvavo Švč. Sakramento adoracijose , kalbėjo Rožinį, Švč. Mergelės Marijos litaniją.

Kasdien šv. Mišios buvo meldžiamasi už parapijoje esančius ligonius ir apleistuosius, už medicinos ir socialinius darbuotojus, už žemdirbius, bei visą parapijos bendruomenę. Bažnyčioje veikė pradinių klasių mokinių paroda „Marija ir mano Motina!“ Antradienį buvo meldžiamasi už Pernaravos mokyklos bendruomenę – vaikus, jaunimą, mokytojus, mokyklos vadovus, tėvus. Visų jų maldavimai ir dėkojimai, kaip Šv. Mišių atnašos, kartu su paskutiniais rudens žiedais, Duona ir Vynu, buvo nunešti prie Viešpaties altoriaus. Ketvirtadienį, rugsėjo 27 d., Šiluvos Dievo Motinos paveikslas po Šv. Mišių iškilmingai palydėtas į Pajieslio Švč. M. Marijos Liūdinčiųjų Guodėjos bažnyčią.

Pernaravos parapijos informacija