siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 09 27–10 07 Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Pajieslyje ir Krakėse
Paskelbta: 2007-10-20

Rugsėjo 27 d. Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas iš Pernaravos parapijos atkeliavo į Pajieslio Švč. M. Marijos, Liūdinčiųjų Guodėjos, parapiją. Vidudienį šv. Mišias už parapiją, sutikus paveikslą, aukojo klebonas kun. Žydrūnas Paulauskas. Rugsėjo 28-oji buvo skiriama kaimo ateičiai – vaikams ir jaunimui. Prieš vakaro šv. Mišias bažnyčioje buvo surengta pradinės mokyklos mokinių piešinių parodėlė „Dievo Motina Šiluvoje“ bei meninė programa „Tau, Marija“. Rugsėjo 28 d. melstasi už ligonius. Pajieslio folkloro ansamblis meldėsi ir giedojo bažnyčioje. Kas vakarą buvo aukojamos šv. Mišios, adoruojamas Švč. Sakramentas. Rugsėjo 29 d. šv. Mišiomis už žemdirbius ir ūkininkus paveikslo piligrimystė baigėsi ir jis buvo perduotas krakiškiams.

Rugsėjo 30 – spalio 7 d. malonėmis garsėjančio Šiluvos paveikslo kopijalankėsi Krakėse.
13 val. vasariškai šiltą sekmadienį Krakių klebonas kun. Ž. Paulauskas po paveikslo sutikimo aukojo Krakių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje šv. Mišias už parapiją. Visos dienos Krakėse buvo skiriamos įvairių socialinių grupių žmonėms. Paveikslą aplankė daugybė krakiškių, buvo meldžiamasi už Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos bei jos skyrių bendruomenę, už žemdirbius ir ūkininkus, daugiavaikes šeimas, pašvęstojo gyvenimo institucijas, už ligonius, vaikus ir jaunimą, o prašant Viešpaties atgailos malonės vyko Sutaikinimo pamaldos. Krakių bendruomenė aktyviai meldėsi ir dalyvavo kasdien aukotose šv. Mišiose, Švč. Sakramento adoracijoje. Atvyko svečių kunigų iš Kėdainių dekanato. Krakių vaikų darželio auklėtiniai piešė Šiluvos Mariją. Šių darbų parodėlė surengta bažnyčioje. Dievo Motinai Marijai giedojo parapijos vaikų chorelis. Čia vyko ir sakralinės muzikos valanda (Mindaugas Orinas, vargonai, Justina Jočytė, fleita). Spalio 4 dieną Marijos radijo laidoje apie Šiluvos Dievo Motinos paveikslo lankymąsi parapijoje pasakojo Šv. Kotrynos vienuolyno Krakių namų vyresnioji ses. Jolanta Prialgauskaitė, Krakių gimnazijos mokytojos Veronika Žilinskienė ir Leonarda Ulinskienė bei parapijos klebonas kun. Ž. Paulauskas. Pasak klebono, daugybė parapijiečių įsigijo mažesnių Šiluvos Dievo Motinos paveikslo kopijų melstis namuose ypač tam tinkantį spalio mėnesį.

Pajieslio ir Krakių parapijų informacija