siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 10 14–21 Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Šėtoje ir Lančiūnavoje
Paskelbta: 2007-11-12


Spalio 14 d. Šiluvos Švč. M. Marijos su Kūdikiu paveikslas 11 val. buvo sutiktas prie Šėtos miestelio ribos. Čia jis buvo parvežtas iš Pagirių parapijos. Procesija per miestelį paveikslą lydėjo iki Švč. Trejybės bažnyčios. 12 val. prasidėjo šv. Mišios. Kartu tą sekmadienį parapijoje vyko ir Marijos Rožinio Karalienės atlaidai, kuriuos vedė Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos klebonas kun. Emilis Jotkus. Tądien bažnyčioje meldėsi daug žmonių.

Pirmadienį buvo meldžiamasi už geradarius – buvo aukojamos padėkos šv. Mišios, antradienį melstasi už ligonius, senelius, sergančius depresija. Į šv. Mišias buvo atvežti senelių namų gyventojai. Trečiadienį šv. Mišios aukotos už Šėtos seniūnijos darbuotojus, valstybės tarnautojus. Ketvirtadienį – už mokinius, mokytojus. Tą dieną dalyvavo beveik visa Šėtos mokykla – apie 400 jos bendruomenės narių. Vyko moksleivių piešinių paroda, buvo skaitomi eilėraščiai. Penktadienį melstasi už ūkininkus ir verslininkus.

Visą savaitę rytais buvo kalbamas Rožinis, aukojamos šv. Mišios, vakarais – Švč. M. Marijos litanija, vyko Švč. Sakramento adoracija, liturginės valandos. Šeštadienį , spalio 20 d., po 10 val. šv. Mišių Dievo Motinos paveikslas buvo išlydėtas į Lančiūnavos parapiją. Šios parapijos Šv. Kazimiero bažnyčioje lankėsi iki sekmadienio spalio 21 d., iš čia jo perimti atvyko Dotnuvos parapijos atstovai.

Šėtos parapijos informacija