siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 11 19 Kauno arkivyskupijos katechetikos centre – metodinių darbų paroda Šiluvos Jubiliejui
Paskelbta: 2007-11-20

Lapkričio 19 d. Kauno arkivyskupijos katechetikos centras pakvietė į tikybos mokytojų metodinių priemonių parodą, skirtą Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejui. Ją atidarydama arkivyskupijos katechetikos centro koordinatorė, tikybos mokytoja metodininkė Aldona Girininkienė pasidžiaugė pačiais įvairiausiais darbais, kuriais tikybos mokytojai remiasi Jubiliejaus žinią skleisdami savo pamokose, mokyklų bendruomenėse, dalijasi jais su kolegomis iš kitų mokyklų. Pasak A. Girininkienės, parodoje eksponuojami arkivyskupijos Metodinio būrelio įvertinti ir atrinkti 29 darbai iš 19 mokyklų ir Kristaus Prisikėlimo parapijos. Tai pamokų planai, meditacijos, žaidimai, vaidinimai, projektai, kai kurie iš jų parengti drauge su kitų dalykų – dailės, darbų, lietuvių kalbos – mokytojais (17 katechetikos centro atrinktų darbų šių metų balandžio 12–30 d. buvo eksponuojami Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vykusioje dorinio ugdymo mokytojų gerosios patirties sklaidos parodoje).


Parodos atidaryme kalbėjusi Metodinio būrelio vadovė, Kauno „Versmės“ vidurinės mokyklos tikybos mokytoja Lina Brazienė išsakė viltį, kad dalydamiesi darbais pedagogai „bus ne tik mokytojai, bet ir dar geresni tikėjimo liudytojai“, ir pabrėžė, jog mokytojams ypač reikia Švč. M. Marijos pavyzdžio apaštalaujant, besąlygiškai mylint vaiką, padedant jame augti Jėzui.


Tikybos mokytojų darbais, kūrybiškumu ir neformalia, kasdienybės skuboje išsiskiriančia parodos atidarymo švente pasidžiaugė joje dalyvavusi Kauno m. švietimo skyriaus vyr. specialistė Rasa Rasikienė. Ji padėkojo Katechetikos centro darbuotojams, mokytojams, kūrybiškumo pradą, slypintį kiekviename žmoguje, atskleidusiems savo gražiomis, pačių sugalvotomis darbo priemonėmis.


Parodos atidarymo dalyviai turėjo progą pasiklausyti dainų ir giesmių, kurias atliko merginų ansamblis iš Jonavos katalikiško jaunimo centro „Vartai“. Jaunųjų atlikėjų vadovė ir akompanuotoja – Inga Petronienė, kartu dirbanti tikybos mokytoja Jonavos Jeronimo Ralio vidurinėje mokykloje.


Metodinių darbų paroda, kurią ypač puošia Kauno Juozo Grušo vidurinės mokyklos šeštokų dailės darbų ciklas „Lietuvos Madonos“, Kauno arkivyskupijos katechetikos centro salėje (A. Jakšto g. 4, II aukšte) veiks iki lapkričio 22 dienos.


Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt