siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 11 23 Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas pradėjo piligriminę kelionę išeivijoje
Paskelbta: 2007-11-23

Neseniai pradėto leisti aplinkraščio Šiluvos žinia išeivijoje antrajame numeryje (2007m. lapkritis) paskelbtas kreipimasis dėl Šiluvos Dievo Motinos piligriminio paveikslo kelionės išeivijos lietuvių bendruomenėse. Jame rašoma:

Ruošiantis Jubiliejui atnaujinkime savo maldą drauge su Dievo Motina, kuri prabilusi Šiluvoje mus drąsina garbinti Sūnų Jėzų Kristų. Priimkime Šiluvos Marijos su Kūdikiu piligriminį paveikslą į savo namus. Kasdienėje padėkos maldoje artimiau įsižiūrėkime į begalinę Dievo malonę ir Jo dovanas pasaulio, mūsų tautos ir laisvos Tėvynės bei asmeniniame gyvenime. Dėl paveikslo, kurį palaimino Čikagos arkivyskupas kardinolas Francis E. George, apsilankymo Jūsų šeimoje, vienuolijoje, organizacijoje ar stovykloje, susisiekite su Marijos Gimimo parapijos raštine (6812 S. Washtenaw Ave., Chicago Illinois) tel. 773-776-4600, arba su kun. Jauniumi Kelpšu Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje (2745 W. 44th St., Chicago Illinois) tel. 773-523-1402. Taip pat dėl paveikslo galite užsiregistruoti pas Jūratę Venckienę Šv. Kazimiero parapijoje (Los Angeles, California) tel. 818-248-4046, arba pas Joanna Rudzevičius (Knights of Lithuania Council 82, Indiana) tel. 219-884-2220.“

Tame pačiame numeryje skelbiama, jog piligriminė paveikslo kopijos kelionė prasidėjo Los Andželo Šv. Kazimiero parapijoje: viena jo kopija keliauja po šeštadieninę mokyklą, kita – parapijos šeimose.

Stebuklingojo paveikslo kopijos kelionė prasidėjo ir Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje Čikagoje. Spalio 21 d., sekmadienį, 10:30 val. šv. Mišias Marijos Gimimo parapijoje aukojo celebrantas, Šv. Antano parapijos (Ciceras, Ilinojus) kunigas Kęstutis Trimakas. Joms pasibaigus stebuklingojo Šiluvos Marijos su Kūdikiu paveikslo kopija įteikta garbaus 97 metų amžiaus poetui ir mokytojui Apolinarui Bagdonui ir jo globėjai Julijai. Po maldos įteiktas piligriminis paveikslas pradėjo savo kelionę parapijoje.

Parengta pagal aplinkraščio Šiluvos žinia išeivijoje nr. 2 (2007 m. lapkritis)

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt