siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 11 13 Marijos diena: Marija – Gailestingumo Motina
Paskelbta: 2007-11-25

Lapkričio 13-ąją, kaip ir kiekvieną mėnesio 13 dieną, į Šiluvą atvykę maldininkai dalyvavo šv. Mišiose Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje ir drauge šventė Marijos dieną. Pasak šv. Mišioms vadovavusio Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus, žvarboką, žiemos pradžią pranašaujančią dieną į Šiluvą atvyko patys uoliausieji Dievo Motinos mylėtojai. Kartu galėjo melstis ligoniai ir visi tikintieji, kuriuos pasiekia Marijos radijo laidos, mat tryliktą kiekvieno mėnesio dieną šis radijas visada transliuoja šv. Mišias iš Šiluvos bazilikos.

Drauge su arkivyskupu šv. Mišias Bazilikoje tądien aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, kiti į Šiluvą atvykę dvasininkai. Giedotojams vadovavo Kauno arkikatedros bazilikos choro vadovė Vita Vaitkevičienė. Liturgijos pradžioje (prieš ją pradedant visada giedama Švč. M. Marijos litanija) arkivyskupas pakvietė melstis ne tik už mirusiuosius, kaip įprasta lapkričio mėnesį, bet ir už klystančius gyvuosius, kuriems reikia Dievo gailestingumo, kad jie sugrįžtų į tiesos kelią.

Ir savo homiliją arkiv. S. Tamkevičius siejo su Dievo gailestingumo tema. Pasak ganytojo, visi Atpirkimo slėpiniai, ypač Kristaus kančia ir prisikėlimas, kalba apie begalinį Dievo gailestingumą. „Kristaus kryžius – tai prikalta meilė. Jis primena Dievo gailestingumą ir būtinybę mums būti vieni kitiems gailestingiems,“ – sakė ganytojas. Švč. M. Mariją jis pavadino Dievo gailestingumo skelbėja pasauliui, per kurią ir kurioje Dievo gailestingoji meilė reiškiasi Bažnyčioje ir žmonijos istorijoje. Arkivyskupas pabrėžė, jog niekas taip širdimi neapėmė to slėpinio, kuris vyko ant Kalvarijos kalno drauge su motiniška jos auka. Pasak ganytojo, lankydami žymias Marijos apsireiškimo vietas pasaulyje ir Lietuvoje, galime išmelsti daug daugiau, nei prašome, ne tik fizinės, bet dar svarbesnės dvasinės sveikatos. Ir šiose vietose galima mokytis ne smerkti, kaltinti, o būti gailestingiems, melsti Dievo gailestingumo sau ir kitiems. Kita vertus, ganytojas atkreipė dėmesį, jog Dievo gailestingumas patiriamas atgailos kelyje, ir šiuo keliu skatina eiti Gailestingumo Motina.
Šv. Mišių pabaigoje arkivyskupas pakvietė atvykti į Šiluvą gruodžio 13 d. ir pradėti šioje Bazilikoje naujus liturginius Bažnyčios metus, melstis už tautos ir Bažnyčios reikalus.


Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt