siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 11 25 –12 02 Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Kėdainių Šv. Jurgio parapijoje ir Apytalaukyje (programa)
Paskelbta: 2007-12-05

Lapkričio 25 d., sekmadienis
Meldžiamės už Kėdainių Šv. Jurgio parapiją, parapijos bendradarbius bei parapijos šeimas

10.00 val. Šv. Mišios
11.00 val. Švč. M.Marijos rožinis
12.00 val. Paveikslo kopijos sutikimas Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje (atvyksta iš Gudžiūnų parapijos)
12.15 val. Šv. Mišios (aukoja parapijos klebonas kun. A.Čiūras)
13.00 val. Švč. Sakramento adoracija bei Švč. M. Marijos litanija
13.40 val. Sakralinės poezijos ir giesmių valanda „Nenuženk nuo akmens, o Marija" (Kėdainių bendruomenės socialinio centro ansamblis „Temela")


Lapkričio 26 d., pirmadienis
Meldžiamės už parapijos teritorijoje gyvenančius asocialius ir iš įkalinimo įstaigų sugrįžusius asmenis prašydami jiems atsivertimo malonės ir Švč. M. Marijos globos ir užtarimo
11.00 val. Asmeninė malda
12.00 val. Katechezė ir Viešpaties Angelo malda
16.00 val. Švč. Sakramento adoracija
16.15 val. Švč. M.Marijos litanija
16.30 val. Švč. M.Marijos rožinis
17.00 val. Šv. Mišios (aukoja parapijos klebonas kun. A.Čiūras)

Lapkričio 27 d., antradienis
Meldžiamės už gyvus ir mirusius parapijos tremtinius ir laisvės kovų dalyvius
11.00 val. Asmeninė malda
12.00 val. Katechezė ir Viešpaties Angelo malda
16.00 val. Švč. Sakramento adoracija
16.15 val. Švč. M.Marijos litanija
16.30 val. Švč. M.Marijos rožinis
17.00 val. Šv. Mišios (aukoja parapijos klebonas kun. A.Čiūras)

Lapkričio 28 d., trečiadienis
Meldžiamės už parapijos ligonius, medicinos ir slaugos darbuotojus, parapijos Carito narius
11.00 val. Asmeninė malda
12.00 val. Katechezė ir Viešpaties Angelo malda
16.00 val. Švč. Sakramento adoracija
16.15 val. Švč. M.Marijos litanija
16.30 val. Švč. M.Marijos rožinis
17.00 val. Šv. Mišios (aukoja Šėtos parapijos klebonas, kun. G.Naudžiūnas)
18.00 val. Agapė parapijos salėje su parapijos Carito nariais


Lapkričio 29 d., ketvirtadienis
Meldžiamės už parapijos ūkininkus, verslininkus ir žemdirbius
11.00 val. Asmeninė malda
12.00 val. Katechezė ir Viešpaties Angelo malda
16.00 val. Švč. Sakramento adoracija
16.15 val. Švč. M.Marijos litanija
16.30 val. Švč. M.Marijos rožinis
17.00 val. Šv. Mišios (aukoja Raseinių parapijos klebonas kun. V.Paukštis)
18.00 val. Agapė parapijos salėje

Lapkričio 30 d., penktadienis
Meldžiamės už parapijos jaunimą, mokinius ir mokytojus
11.00 val. Asmeninė malda
12.00 val. Katechezė ir Viešpaties Angelo malda
16.00 val. Švč. Sakramento adoracija
16.15 val. Švč. M.Marijos litanija
16.30 val. Švč. M.Marijos rožinis
17.00 val. Šv. Mišios (aukoja Kulvos parapijos klebonas kun. R.Kazaitis)
18.00 val. Agapė parapijos salėje su jaunimo centro „Tiltai“ nariais

Gruodžio 1 d. , šeštadienis
Meldžiamės už popiežių, arkivyskupą, vyskupus, parapijoje dirbusius kunigus
10.00 val. Šv. Mišios (aukoja parapijos klebonas kun. A.Čiūras)
10.40 val. Švč. Sakramento adoracija bei Švč. M.Marijos litanija
11.00 val. Paveikslo kopijos išlydėjimas į Apytalaukio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapiją


Gruodžio 1 d., šeštadienis
Meldžiamės už parapiją ir parapijos šeimas

11.45 val. Paveikslo kopijos sutikimas Apytalaukio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijoje

12.00 val. Šv. Mišios (aukoja parapijos klebonas kun. A.Čiūras)
12.40 val. Švč. Sakramento adoracija bei Švč. M.Marijos litanija
13.00 val. Švč. M.Marijos rožinis
Bažnyčia Švč. M.Marijos garbinimui bus atvira iki 18.00 val.

Gruodžio 2 d., Sekmadienis
Meldžiamės už parapiją prašydami atsivertimo malonės ir švč. M. Marijos globos ir užtarimo

9.00 val. Švč. Sakramento adoracija
10.00 val. Šv. Mišios ( po šv. mišių - parapijos jaunimo poezijos ir giesmių programėlė )
11.20 val. Švč. M.Marijos Rožinis, Švč. M.Marijos litanija
12.00 val. Šv. Mišios (aukoja parapijos klebonas kun. A.Čiūras)
13.10 val. Šiluvos Dievo Motinos paveikslo kopijos išlydėjimas į Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapiją.

Kėdainių Šv., Jurgio parapijos informacija