siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 12 02–12 09 Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje
Paskelbta: 2007-12-05

Gruodžio 2 d., pradedant adventą, Šiluvos Dievo Motinos paveikslo kopija, keliaujanti arkivyskupijoje, pradėjo kelionę Ukmergės dekanate. Sekmadienį, 14 val., paveikslas sutiktas Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šventoriuje, vėliau jaunieji skautai atnešė jį į bažnyčią.


Šv. Mišias celebravo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, dalyvavęs ir sutinkant paveikslą, koncelebravo Ukmergės dekanato kunigai. Bažnyčioje drauge meldėsi Ukmergės tikintieji, katalikiškų organizacijų nariai. Pamokslą pasakęs vysk. J. Ivanauskas pasidžiaugė, kad šios parapijos tikintiesiems teko garbė drauge su šio paveikslo piligrimyste pradėti liturginius Bažnyčios metus ir visiems drauge švęsti pirmąjį advento sekmadienį.


Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslas Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje lankysis visą savaitę. Kasdien čia bus aukojamos šventos Mišios prašant Viešpaties įvairių malonių. Pirmadienį meldžiamasi už išėjusius į užtarnautą poilsį, senyvo amžiaus žmones, antradienį – už parapijoje veikiančias organizacijas, trečiadienį – už jaunimą. Ketvirtadienį bus meldžiamasi už ligonius ir medikus, penktadienį – už išlaisvinimą nuo įvairių priklausomybių. Šeštadienį bažnyčioje prasidės advento rekolekcijos.


Sekmadienį, gruodžio 9 d., Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas bus išlydimas į kitą Ukmergės šventovę – Švč. Trejybės bažnyčią.


Ukmergės dekanato informacija