siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 02 04 Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas pradeda piligriminę kelionę Kauno arkivyskupijoje
Paskelbta: 2007-07-18

2008 metais Kauno arkivyskupija ir visa Lietuva švęs Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejų. Prieš keturis šimtmečius apsireiškusi Šiluvoje, Dievo Motina nuolat savo užtarimu teikia Lietuvos žmonėms gausių malonių.

Jausdama dėkingumą Marijai ir atsakomybę už savo laikmetį, Kauno arkivyskupija pradeda dvejų metų pasirengimo Jubiliejui programą. Per šiuos metus bus siekiama išryškinti Švč. M. Marijos Apsireiškimo Šiluvoje įvykį ir jo svarbą mūsų gyvenime, atnaujinti tikėjimą, Apsireiškimo šviesai atverti visus geros valios žmones.

Vienas iš pasirengimo akcentų – stebuklingojo Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopijos piligriminė kelionė po arkivyskupijos dekanatus ir parapijas nuo 2007 vasario 4 d. iki 2008 rugpjūčio 30 d.

Vasario 4 d. 12 val. šv. Mišių pabaigoje arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius pašventins Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopiją Kauno arkikatedroje bazilikoje.

Po šv. Mišių, pradedant paveikslo piligriminę kelionę, pirmiausia – Kauno II dekanate, jis iškeliaus į Raudondvario bažnyčią (14 val. čia vyks iškilmingas jo sutikimas ir šv. Mišios). Iki 2008 m. rudens paveikslas apsilankys visose arkivyskupijos parapijose bei tikinčiųjų namuose

2008 m. rugpjūčio 31 d. piligriminio žygio metu malonėmis garsėjantis Švč. Mergelės Marijos paveikslas bus atneštas į Šiluvą, kur per Šilinių atlaidus švęsime Dievo Motinos apsireiškimo Jubiliejų.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,
tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt