siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 12 23– 30 Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Vidiškių Švč. Trejybės bažnyčioje (programa)
Paskelbta: 2007-12-22

2007 12 23
11 val. 45 min. Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslas sutinkamas prie Vidiškių Švč. Trejybės bažnyčios

12 val. aukojamos šv. Mišios meldžiant Švč. M. Marijos globos parapijai. Tikintieji yra pakviesti dalyvauti advento rekolekcijose, kurioms vadovaus svečias kunigas.

Po šv. Mišių giedama Marijos litanija, rengiama adventinė popietė Švč. M. Marijos garbei.

2007 12 24
Šv. Kūčios. Švč. Sakramento adoracija. 22 val. Šv. Mišios už parapijos jaunimą. Kalėdų naktį giedamos kalėdinės giesmės.

2007 12 25
Šv. Kalėdos. Švč. Sakramento adoracija 10 val. Šv. Mišiose prašome Dievo Motinos, kad atgaivintų tikėjimą.

2007 12 26
II Šv. Kalėdų diena. 12 val. Šv. Mišios.

Prisimename ligonius, gieda mokinių choras, dalyvaujame kalėdinių giesmių koncerte Švč. Marijos garbei.

2007 12 27
Adoracija, litanija 17 val. Šv. Mišios už parapijos geradarius.

2007 12 28
pagarbinti Dievo Motinos kviečiamos visos parapijoje veikiančios organizacijos.

10 val. Šv Mišios, konferencija.

2007 12 29 Adoracija, poezijos rytas Švč. M. Marijos garbei.

11 val. Šv. Mišios už parapijos pagalbininkus.

2007 12 30 giedodami 10 val. paveikslą perduodame Kurklių Šv. Jurgio parapijai.

Vidiškių parapijos informacija