siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 01 06–13 Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Kavarsko ir Užunvėžių parapijose (programa)
Paskelbta: 2008-01-06

KAVARSKO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Sausio 6 d., sekmadienis
Meldžiamės už gyvus ir mirusius parapijos tremtinius ir laisvės kovų dalyvius
10.00 val. Paveikslo kopijos sutikimas Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje (atvyksta iš Taujėnų parapijos)
10.00 val. Šv. Mišios (šv. Mišioms vadovaus mons. A. Svarinskas)
11.00 val. Švč. Sakramento adoracija, Švč. M. Marijos litanija, Švč. M.Marijos rožinis
12.00 val. Agapė parapijos salėje su mons. A. Svarinsku.
12.00 val. Šv. Mišios

Sausio 7 d., pirmadienis
Meldžiamės už popiežių, arkivyskupą, vyskupus, parapijoje dirbusius kunigus
10.00 val. Šv. Mišios (šv. Mišioms vadovaus  kun. D. Lukonaitis)
11.00 val. Švč. M.Marijos litanija (Švč. Sakramento adoracija)
11.30 val. Švč. M.Marijos rožinis
12. 00 val. Asmeninės maldos iki 17.00 val.

Sausio 8 d., antradienis
Meldžiamės už Anykščių rajone gyvenančius žmones. Prašome Šiluvos Švč. M. Marijos globos ir užtarimo
12.00 val. Šv. Mišios (Šv. Mišioms vadovaus Anykščių parapijos klebonas dekanas S. Krumpliauskas. Giedos Anykščių parapijos choras „Salve Cantus“)
13.00 val. Švč. M.Marijos litanija
13.15 val. Švč. M.Marijos rožinis
13.30 val. Agapė parapijos salėje su Anykščių parapijos maldininkais.
13. 00 val. Asmeninės maldos iki 17.00 val.

Sausio 9 d., trečiadienis
Meldžiamės už Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo parapiją; bendradarbius, parapijos šeimas. Prašome Šiluvos Švč. M. Marijos globos ir užtarimo.
10.00 val. Šv. Mišios (Šv. Mišioms vadovaus kun. G. Rumševičius)
11.00 val. Švč. M.Marijos litanija
11.30 val. Švč. M.Marijos rožinis
12.00 val. Agapė parapijos salėje su Anykščių meru Sigučiu Obelevičiumi
13. 00 val. Asmeninės maldos iki 17.00 val.

Sausio 10 d., ketvirtadienis
Meldžiamės už parapijos ūkininkus, verslininkus ir žemdirbius
10.00 val. Šv. Mišios (šv. Mišioms vadovaus kun. G. Rumševičius)
11.00 val. Švč. M.Marijos litanija
11.30 val. Švč. M.Marijos rožinis
12.00 val. Agapė parapijos salėje
13. 00 val. Asmeninės maldos iki 17.00 val.

Sausio 11 d., penktadienis
Meldžiamės už parapijos jaunimą, mokinius ir mokytojus
10.00 val. Šv. Mišios (šv. Mišioms vadovaus kun. D. Lukonaitis)
11.00 val. Švč. M.Marijos litanija
11.30 val. Švč. M.Marijos rožinis
12.30 val  Popietė su vaikais mokykloje
13. 00 val. Asmeninės maldos iki 17.00 val.

Sausio 12 d., šeštadienis
Meldžiamės už parapijos ligonius, medicinos ir slaugos darbuotojus, parapijos Carito narius, neįgaliųjų draugiją, jos narius;
10.00 val. Šv. Mišios (šv. Mišioms vadovaus klebonas kun. N. Martinkus)
10.30 val. Asmeninės maldos 12.30
12.30 val. Švč. Sakramento adoracija bei Švč. M.Marijos litanija
13.00 val. Paveikslo kopijos išlydėjimas į Užunvėžių Švč. M. Marijos parapiją

UŽUNVĖŽIŲ ŠVČ. M. MARIJOS PARAPIJA


Sausio 12 d., šeštadienis
Meldžiamės už parapiją ir parapijos šeimas
13.30 val. Paveikslo kopijos sutikimas Užunvėžių Švč. M. Marijos parapijoje
14.00 val. Šv. Mišios. (šv. Mišioms vadovaus klebonas kun. N. Martinkus)
14.50 val. Švč. Sakramento adoracija bei Švč. M.Marijos litanija
15.20 val. Švč. M.Marijos rožinis
Bažnyčia Švč. M.Marijos garbinimui bus atvira iki 16.30 val.

Sausio 13 d., Sekmadienis
Meldžiamės už parapiją prašydami atsivertimo malonės ir švč. M. Marijos globos ir užtarimo
8.30 val. Asmeninės maldos
9.30 val. Šv. Mišios (šv. Mišioms vadovaus klebonas kun. N. Martinkus)
10.30 val. Švč. M.Marijos Rožinis, Švč. M.Marijos litanija
11.15 val. Šiluvos Dievo Motinos paveikslo kopijos išlydėjimas į Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo parapiją.

Skelbiama pagal parapijų informaciją