siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 12 22– 23 Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Pabaisko Švč. Trejybės parapijoje
Paskelbta: 2008-01-07


Šeštadienį, gruodžio 22 d., Švč. M. Marijos su Kūdikiu paveikslas iš Pašilės Šv. Barboros bažnyčios buvo atneštas į Pabaisko Švč. Trejybės parapijos bažnyčią. Paveikslą pasitiko parapijos tikintieji.


13 val. šv. Mišias Švč. M. Marijos garbei aukojo kun. Kazimieras Gražulis, atsidėkojant Dievo Motinai už praeityje suteiktas ir dabartyje teikiamas gausias užtarimo malones. Per pamokslą klebonas iškėlė Švč. M. Marijos didybę ir jos begalinį indėlį Lietuvos Katalikų Bažnyčiai, paragino tikinčiuosius kasdien prašyti Marijos užtarimo, kad kiekvienas asmeniškai, taip pat ir mūsų tauta naujai atgimtų dvasia. Po šv. Mišių buvo giedama Švč. M. Marijos litanija, kalbamas pasiaukojimo Švč. M. Marijai aktas ir Rožinis. Taip pat tikintieji giedojo Švč. M. Marijai skirtas giesmes. Norintieji ilgiau pabūti Dievo Motinos artumoje savo asmeninius troškimus išsakė tyloje.


Sekmadienį, gruodžio 23 d., Šiluvos Marijos paveikslas iškilmingai išlydėtas į Vidiškių Švč. Trejybės bažnyčią.


Pabaisko parapijos informacija