siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 01 13– 19 Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Balninkų Šv. vysk. Stanislovo parapijoje (programa)
Paskelbta: 2008-01-09

Sausio 13 d., sekmadienis

12 val. paveikslo sutikimas. Šv. Mišios už Balninkų parapijos bendruomenę. Po šv. Mišių Balninkų mokyklos mokytojų ir vaikų giesmių ir poezijos pusvalandis „Tau, Marija“
16 val. dokumentinis filmas „Kelias į Šiluvą“ (Balninkų bendruomenės centre)

Sausio 14 d., pirmadienis

Maldos už gyvuosius prašant sveikatos ir Švč. M. Marijos globos
16 val. adoracija
16.30 val. Rožinis. Litanija.
17 val. šv. Mišios

Sausio 15 d., antradienis

Maldos už mirusiuosius
16 val. adoracija
16.30 val. Rožinis. Litanija.
17 val. šv. Mišios

Sausio 16 d., trečiadienis

Maldos už vaikus ir jaunimą
16 val. adoracija
16.30 val. Rožinis. Litanija.
17 val. šv. Mišios

Sausio 17 d., ketvirtadienis

Maldos už tuos, kurių niekas neprisimena.
13 val. Rožinis. Litanija (Ukmergės ligoninės koplyčioje)
16 val. adoracija
16.30 val. Rožinis. Litanija.
17 val. šv. Mišios

Sausio 18 d., penktadienis

Maldos už žmones, priklausomus nuo svaigalų
16 val. adoracija
16.30 val. Rožinis. Litanija.
17 val. šv. Mišios

Sausio 19 d., šeštadienis

Maldos už popiežių, arkivyskupą, vyskupus, kunigus ir parapijoje dirbusius kunigus

11–17 val. Adoracija. Litanija. Rožinis
17 val. šv. Mišios. Paveikslo išlydėjimas į Lyduokių parapiją.

Parapijos informacija