siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 01 25– 27 Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Žemaitkiemio Šv. Kazimiero parapijoje (programa)
Paskelbta: 2008-01-09

Sausio 25 d., penktadienis

16.00 val. Šiluvos Dievo Motinos paveikslo sutikimas.
Šv. Mišios, Adoracija, Litanija,

Sausio 26 d., šeštadienis

Maldos už gyvuosius prašant sveikatos ir
Švč. Mergelės Marijos globos

15.00 val. Adoracija.
15.30 val. Rožinis,Litanija.
16.00 val. Šv. Mišios. Švč. Sakramento adoracija.


Sausio 27 d., sekmadienis

Maldos už popiežių, arkivyskupą, vyskupus, kunigus ir parapijoje dirbusius kunigus

13.00 val. Adoracija.
13.30 val. Rožinis, Litanija.
14.00 val. Šv. Mišios. Paveikslo išlydėjimas į Deltuvos parapiją


Parapijos informacija