siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 01 13 Šiluvos Dievo Motinos paveikslas sutiktas Balninkuose
Paskelbta: 2008-01-14

2008 m. sausio 13 d., sekmadienį, Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo parapijoje prieš šv. Mišias buvo jaučiamas sujudimas. Žmonės, nepabūgę žvarbaus sausio vėjo, būriavosi šventoriuje laukdami Šiluvos Dievo Motinos Marijos paveikslo.

Parapijoje jau kurį laiką jautėsi sujudimas ta proga. Choro nariai jau ne vieną dieną prieš šį sekmadienį repetavo giesmes Švč. Mergelei Marijai. Aukodamas šv. Mišias Balninkų parapijos klebonas kun. Rimantas Laniauskas pasidžiaugė, kad tai bus gera proga tiems, kurie dėl sveikatos negali nuvykti į Šiluvos šventovę, kad Bazilikos Švč. M. Marijos paveikslas yra taip arti ir lengvai pasiekiamas.


Po šv. Mišių buvo iškilmingai giedama Švč. Mergelės Marijos litanija ir giesmės Marijai. Žmonės dar ilgai meldėsi prie paveikslo, negalėdami atsidžiaugti ir tarsi negalėdami patikėti, kad jis čia, kad gali prieiti prie jo arčiau ir pajausti tą šilumą, kuri spinduliuoja iš šio paveikslo.


Šis neeilinis parapijos gyvenimo įvykis telks jos žmones maldai ir krikščioniškam pabendravimui iki sausio 19 d.

Balninkų parapijos informacija