siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

Prasidėjo registracija ir pasirengimas pasaulio lietuvių dienai Jubiliejaus iškilmėse Šiluvoje
Paskelbta: 2008-01-22


Užsienio lietuvių katalikų sielovados grupės pranešime (spausdinamas Šiluvos žinia išeivijoje, 2008/5) skelbiama, jog prasidėjo registracija į pasaulio lietuviams skirtą dieną Šiluvojei ir pasirengimas jai. Ši diena bus švenčiama 2008 m. rugsėjo 15-ąją per jubiliejines 400 m. Švč. M. Marijos apsireiškimo iškilmes 2008 m. rugsėjo 6–15 dieną. Pranešime sakoma, jog rugsėjo 15-oji skiriama maldai ir šventimui su lietuviais, gyvenančiais užsienyje ir Lietuvos etninėse žemėse, tad išeivijos tautiečiai bei svečiai, švenčiant visas iškilmių dienas, ypač rugsėjo 15-ąją, kviečiami jungtis ir aktyviai dalyvauti.

Išeivijos parapijų bendruomenės ir kunigai, organizacijos, chorai, meno grupės, ypač jaunimas kviečiami aktyviai įsitraukti į dienos organizavimą, siūlyti prisistatymus, menines ar akademines programas. Pranešime pabrėžiama, kad šios dienos svarbiausia dalis – Šiluvos aikštėje bendra iškilminga šv. Mišių liturgija, tad jai rengtis, burtis ir liturgijoje gausiai dalyvauti kviečiami visi maldininkai, išeivijos chorai ir ypač jaunimo ansambliai.


Išeivijos dienos programą koordinuoja ir dalyvius registruoja sesuo Pranciška Bubelytė FDCJ, el. paštas: pranciskai@yahoo.com, tel. +370-37-730488, mob. +370-650-76520. Adresas: Nasturtų g. 7, Kaunas LT-50181, Lietuva (Lithuania) 
Bendra informacija Šiluvos piligrimams – Jono Pauliaus II namuose, el. paštas: jono.pauliaus.namai@kn.lcn.lt, tel. +370-428-79200, mob. +370-687-87124. Adresas: M. Jurgaičio g. 5, Šiluva LT-60432, Raseinių raj., Lietuva (Lithuania)

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el.p. info@kn.lcn.lt