siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

Marijos apsireiškimo Jubiliejų minės JAV LB lituanistinės mokyklos
Paskelbta: 2008-01-23

JAV Lietuvių bendruomenės Religinių reikalų tarybos pirmininkė ses. Margarita Bareikaitė Šiluvos žinia išeivijoje aplinkraštyje (2008/6) išplatino kreipimąsi „Į Jubiliejų ir gyvenimą su atnaujintu tikėjimu“.

Jame, be kita ko, kviečiama „visas lituanistines mokyklas sudaryti progą mūsų jaunimui susipažinti su šia svarbia istorine tikrove. Religinių reikalų taryba parūpino ir išsiuntinėjo apie Šiluvą lankstinukų, kitų leidinių; kas norės, galės pamatyti videofilmą“. Kreipimesi raginama į jaunimo vasaros stovyklų programas įtraukti ir apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejaus paminėją.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el.p. info@kn.lcn.lt