siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 02 03 Arkivyskupijoje pradėti švęsti JUBILIEJINIAI Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje metai
Paskelbta: 2008-02-03

Vasario 3-ąją Kauno arkivyskupijoje pradėti švęsti Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejiniai metai, kurie buvo paskelbti sausio 6 d. pasirašytu arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus dekretu (žr. http://kaunas.lcn.lt/08/dekretai/html/d007_20080106.html).

Šia proga vasario 3-osios sekmadienio vidudienį arkikatedroje bazilikoje šventąsias Mišias aukojo arkiv. S. Tamkevičius ir jų pradžioje gausiai susirinkusius tikinčiuosius pakvietė melstis, kad būtų deramai pasirengta Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejui.

Šių pamaldų dalyviams kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas perskaitė Jubiliejinių metų dekretą. Arkiv. S. Tamkevičius paskelbė šiai progai skirtą ganytojiškąjį laišką, kuriame Jubiliejaus šventimo metais tikintieji kviečiami ypač „melstis už visus sergančius, kenčiančius, praradusius gyvenimo džiaugsmą ir viltį, patiriančius visokį vargą“. Laiške raginama viltingai, drąsiai ir džiaugsmingai „tęsti Jubiliejinių metų pasirengimo darbus ir Marijos apsireiškimo iškilmę švęsti kaip didžiausią krikščioniškojo tikėjimo šventę“ (išsamų laišką skaityti http://kaunas.lcn.lt/08/arkivtekstai/html/2008_gan_siluvos-jub-metai.html).

Vasario 3 d. sekmadienį pradedant Jubiliejinius metus ir prašant Švč. M. Marijos globos šv. Mišios buvo aukojamos visose arkivyskupijos parapijose. Tikintiesiems buvo skaitomas arkivyskupo ganytojiškasis laiškas.

Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejiniai metai baigsis padėkos šv. Mišiomis per 2008 metų Kalėdas.

 
Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.  (37) 409025 , el.p. info@kn.lcn.lt