siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

Pasirengimo Jubiliejui įkarštyje – Jubiliejaus komitetas ir darbo grupės
Paskelbta: 2008-02-11


Rengiantis švęsti Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejų, 2006 m. rugsėjo 8 d. dekretu Kauno arkivyskupas metropolitas sudarė Jubiliejaus komitetą http://kaunas.lcn.lt/08/dekretai/html/d280_20060908.html, savo posėdyje svarsčiusį esmines pasirengimo gaires, sielovados prioritetus ir lūkesčius arkivyskupijoje.

Įsibėgėjus pasirengimo darbams pagal 2007 m. sausio pabaigoje patvirtintą Jubiliejaus programą jos vykdymo rūpesčiais dalijasi 5 darbo grupės: 1) 2007 m. Šilinių, Mariologinių (2007 m.) ir Eucharistinių kongresų (2007 m. ir 2008 m.) bei Jubiliejaus šventimo (vad. vysk. Jonas Ivanauskas);  2) Jaunimo (vad. Lina Žadvydaitė); 3) Šeimų (vad. Giedrė Aukščiūnienė; šios grupės rūpinasi Šeimų ir Jaunimo šventėmis 2007 ir 2008 m.); 4) Komunikavimo ir leidybos (vad. Darius Chmieliauskas); 5) Šiluvoje vykdomų darbų (vad. Gintautas Tamkevičius). Darbo grupės reguliariai renkasi ir numato renginių dienotvarkes, aptaria kitus klausimus.

Darbą pradėjusi Jubiliejaus šventimo grupė jau intensyviai rūpinasi atskirų dienų programomis švenčiant Jubiliejų rugsėjo 6–15 d. Šiluvoje. Sausio 31 d. diena vyko kiekvienai dienai – Eucharistiniam kongresui, Jaunimo šventei, Švč. M. Marijos Gimimo iškilmėms, Lietuvos kariuomenei, Kunigų ir vienuolių, Katalikiškų bendruomenių, Ligonių ir medicinos darbuotojų, Šeimų bei Padėkos šventėms ir rugsėjo 14 d. per Šv. Kryžiaus Išaukštinimą švęsimoms Jubiliejaus iškilmėms – sudarytų darbo grupių susirinkimas drauge su kitų vyskupijų atstovais.


Šiluvos Jubiliejaus komiteto posėdį numatoma surengti kovo 5 d. arkivyskupijos kurijoje.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.                (3...       , el.p. info@kn.lcn.lt