siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 01 31 Jubiliejaus iškilmių šventimo darbo grupės posėdis
Paskelbta: 2008-02-11

Sausio 31 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje vyko Jubiliejaus šventimo darbo grupės posėdis, kuriame dalyvauti buvo pakviesti ir visų vyskupijų atstovai. Posėdyje buvo pristatyta Jubiliejaus šventimo programa ir darbo grupės, kurios rengs atskirų dienų programas ir bus už jas atsakingos. Visų Lietuvos vyskupijų tikintieji kviečiami dalyvauti ne tik švenčiant Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejų, bet ir aktyviai prisidėti rengiant Jubiliejaus dienų programas, pasidalyti rūpesčiais jas organizuojant. Todėl drauge su Kauno arkivyskupijos dvasininkais, institucijų atstovais į šias darbo grupes įeina vietos ordinarų paskirti kunigai koordinatoriai iš visų Lietuvos vyskupijų.

Posėdžio dalyvius pasveikino arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas. Jis taip pat išsamiai supažindino su jau parengta Jubiliejaus šventimo programa, pakvietė aktyviai prisidėti, kad kiekvienai iškilmių dienai būtų sėkmingai pasirengta, tam pasitelkiant ir kitų vyskupijų žmones. Sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė, pasitelkusi vaizdo priemones, apibūdino, ko tikimasi iš sudarytų darbo grupių ir kokie uždaviniai joms keliami. Tarp paminėtų dalykų buvo šv. Mišių liturgijos klausimai, dvasininkų, sakysiančių homilijas, Šventojo Rašto, bendruomeninės maldos skaitovų parinkimas, atnašos, chorų dalyvavimas, konferencijų rengimas katechetinėmis ar evangelizacinėmis temomis po pagrindinių pamaldų. Visų vyskupijų ordinarai ir kunigai nustatytomis dienomis kviečiami aukoti šv. Mišias ir sakyti homilijas, patarnauti tikintiesiems. Vyskupijos taip pat kviečiamos Šiluvoje pristatyti savo sielovadinę veiklą, pagrindinę šventovę, piligriminę patirtį ir kita.

Už Kaišiadorių vyskupijos dalyvavimą Jubiliejaus šventimo programoje numatytomis dienomis bus atsakingi kun Rokas Puzonas ir kun. Gediminas Tamošiūnas, Šiaulių vyskupijai atstovaus kun. Mindaugas Grigalius, Panevėžio vyskupijai – kun. Rimantas Kaunietis ir kun. Simonas Maksvytis, Telšių vyskupijos koordinatoriai yra kun. Vilius Viktoravičius ir kun. Rimantas Gudlinkis, Vilniaus arkivyskupijos – kun. Žydrius Kuzinas, Vilkaviškio vyskupijos – kan. Deimantas Brogys.

Minėtosios darbo grupės į posėdžius rinksis kas mėnesį, esant būtinybei – ir dažniau.
Vasario mėnesį numatyta surengti po pirmąjį visų darbo grupių posėdį.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt