siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 05 24–25 Arkivyskupijos Eucharistinio kongreso programa
Paskelbta: 2008-02-14

Gegužės 24 d., šeštadienis

VIGILIJA

Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje  (Žemaičių g. 31)

18 val. Šv. Mišios. Vadovauja arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius
19 val. Akatistas – Apreiškimo Dievo Motinai himnas
20 val. Konferencija „Marija ir Dievo gailestingumas“. Kun. dr. Kęstutis Kėvalas
20.30 val. Giesmės, liudijimai
21 val. Miuziklas „Prisikėlęs“, aut. Daniele Ricci (išsamiau žr. http://www.katalikai.lt/index.php?id=7&nid=2221)
22 val. Taizé pamaldos
23 val. Švč. Sakramento adoracija per visą naktį 
             23 val.  „Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Tai darykite mano atminimui“ (Lk 22, 19).
             Vadovauja Kauno arkivyskupijos akademinės sielovados bendradarbiai 
             24 val. ,,Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazarėno. Jis prisikėlė...“ (Mk 16, 6)
             Vadovauja Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys
             1 val. ,,Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis,
              o tai reiškia: ’Dievas su mumis’“ (Mt 1, 23)
              Vadovauja Lietuvos Šv. Kazimiero seserys
             2 val.  „Darykite, ką tik jis jums lieps“ (Jn 2, 5)
              Vadovauja Eucharistinio Jėzaus seserys
             3 val.  „Jėzus tarė motinai: ’Moterie, štai tavo sūnus!’“ (Jn 19, 26)
              Vadovauja Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių seserys
             4 val.  „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“ (Lk 1, 38)
              Vadovauja Dieviškosios Jėzaus Širdies seserys pranciškonės 
             5 val.  „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti“ (Mt 11, 28)
              Vadovauja Švč. M. Marijos, Nuliūdusiųjų Paguodos, seserys 
             6 val.  „Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, <...> vyrą ir moterį; sukūrė juos“ (Pr 1, 27) 
              Vadovauja Švč. Jėzaus Širdies mažosios tarnaitės
             7 val.  „Štai tavo motina!“(Jn 19, 27)
              Vadovauja Marijos, Krikščionių Pagalbos, seserys
             8 val.  Per amžius tebus garbinamas Dievo Sūnus! Vadovauja Kauno seserys benediktinės

             9.30 val. Šv. Mišios


Gegužės 25 d., sekmadienis

EUCHARISTINIO KONGRESO IŠKILMĖS

9–17 val.  Kauno arkivyskupijos institucijų, organizacijų ir parapijų prisistatymas arkikatedros bazilikos šventoriuje

11 val.  Iškilminga procesija su Švč. Sakramentu miesto gatvėmis
iš Prisikėlimo bažnyčios Žemaičių g., Laisvės al., Vilniaus g. į Santaką

14 val. Iškilmingas Eucharistijos šventimas popiežiaus Jono Pauliaus II parke (Santakoje)
Vadovauja arkivyskupas metropolitas S.Tamkevičius.
Gieda Kauno valstybinis choras. Meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis