siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 02 04–11 Šiluvos Marijos paveikslo lankymasis Raudondvario parapijoje
Paskelbta: 2007-07-18

Vasario 4 d. sekmadienį Kauno arkikatedroje bazilikoje pašventintas Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas vidudienį pasiekė pirmąją savo piligriminės kelionės arkivyskupijoje vietą - Raudondvario parapiją. Paveikslas buvo iškilmingai sutiktas prie šventoriaus vartų ir pastatytas Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje (išsamiau žr. ankstesnę žinutę).

Visą savaitę kasdien su nedidele vidudienio pertrauka bažnyčioje buvo adoruojamas Švč. Sakramentas, kalbamas Rožinis, Švč. M. Marijos litanija, vyko maldos budėjimas. Po šv. Mišių Švč. M. Marijos garbei buvo skiriami specialūs vakarai. Pirmadienio vakarą gausiai pamaldose dalyvavę parapijiečiai po šv. Mišių neskubėjo namo: jie klausėsi dr. Aldonos Vasiliauskienės pasakojimo apie Marijos ir jos apsireiškimo Šiluvoje svarbą Lietuvos istorijoje nuo pat Mindaugo krikšto iki mūsų laikų. Buvo skaitomi autorių rinktinės „Eilėraščiai Marijai” posmai, o Raudondvario gimnazijos dramos studija, vadovaujama lietuvių kalbos mokytojos Linos Žekonienės, buvo parengusi poetinę kompoziciją, kurioje skambėjo ne tik eilės, bet ir gitaros, fleitos melodijos. Antradienį bendros maldos džiaugsmą išgyveno parapijos maldos sambūrių ir organizacijų nariai. Maldos budėjimą vedė iš Kauno atvykusios seserys pranciškonės, o šv. Mišias aukojo tą vakarą Raudondvaryje viešėjęs t. Leonardas Jagminas SJ. Svečiai po šv. Mišių maloniai pabendravo parapijos namų salėje – iki vėlumos čia užtruko šiltas susitikimas su parapijos aktyviausiais nariais.

Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo apsilankymo žinia išties gana plačiai pasklido Raudondvario parapijoje (ji buvo pranešta ir per 1,5 tūkst. parengtų lankstinukų). Pasimelsti prie keliaujančio Marijos paveikslo, dalyvauti šv. Mišiose trečiadienį, kuris buvo skirtas mokslo, valdžios žmonėms, rinkosi seniūnijos vadovai, dalyvavo LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos instituto vadovai su savo darbuotojais, Raudondvario gimnazijos, A. ir A. Kriauzų darželio-mokyklos bendruomenės, kurių pedagogai stengėsi skleisti Šiluvos žinią vaikams ir jaunimui (Raudondvario bažnyčioje eksponuojami vaikų piešiniai šia tema, netgi darželinukus jų auklėtojos buvo atvedusios į bažnyčią pagiedoti). Trečiadienio vakarą šv. Mišias aukojo VDU doc. dr. prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, vėliau pakviestas pabendrauti su Raudondvario bendruomenės žmonėmis, surengusiais agapę kaimo turizmo sodyboje.

Ketvirtadienį pačios šeimos paruošė ir vedė maldos budėjimą (grojo šeimų vaikai). Parapijos salėje tą vakarą vyko nuoširdus šeimų susitikimas su Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios rektoriumi kun. Kęstučiu Rugevičiumi, aukojusiu tą vakarą ir šv. Mišias. Jaunimui skirtą penktadienio vakarą buvo atvykęs arkivyskupijos Jaunimo centro vadovas kun. Šarūnas Petrauskas. Po šv. Mišių Taizé pamaldas surengė Piligrimystės pasiruošimo centras. Nors tądien gimnazijoje vyko abiturientų šimtadienis, o pats vakaras buvo gana šaltokas, jaunimo buvo nemažai: po pamaldų dar spėta nuotaikingai, su žaidimais pabendrauti agapėje.

Šiluvos Dievo Motinos paveikslo perdavimo Rumšiškių parapijai išvakarėse, šeštadienio vakarą, ypač daug parapijiečių dalyvavo Sutaikinimo pamaldose (joms vadovavo parapijos vikaras kun. Vitas Kaknevičius), šv. Mišiose ir Švč. Sakramento adoracijoje. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė mons. Vincentas Jalinskas. Tą vakarą daug žmonių pasinaudojo Atgailos sakramento malonėmis, priėmė Švč. Komuniją.

Kaip sakė Kauno II dekanato dekanas, Raudondvario parapijos klebonas kun. A. Paulauskas, žmonės iš anksto nuoširdžiai rengėsi Švč. M. Marijos paveikslo sutikimui, ypač pradžiugino šeimų ir jaunimo aktyvumas. Visa malonėmis garsėjančio paveikslo lankymosi savaitė Raudondvaryje buvo nuoširdžios maldos, tarpusavio bendrystės išgyvenimo laikas. Pašventinta mažesnė šio paveikslo kopija ir toliau lankysis raudondvariečių šeimose; kiekvieną sekmadienį jis bus perduodamas vis kitoms šeimoms.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,
tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt