siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 02 17 Jonavos tikintieji sutiko Šiluvos Dievo Motinos paveikslą
Paskelbta: 2008-02-18

Vasario 17-ąją, sekmadienį, gausiai susirinkę Jonavos tikintieji Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje pasitiko ilgai lauktą Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopiją. Pastaroji jau nuo 2007 m. vasario mėnesio keliauja per Kauno arkivyskupijos parapijas. Ši kelionė – svarbi pasirengimo Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. Jubiliejui dalis (Jubiliejus bus švenčiamas šiemet Šiluvoje rugsėjo 6–15 dieną). Jonavoje paveikslas bus iki kovo 2 dienos.

Paveikslo kopija buvo atvežta iš Veprių (Ukmergės r.), transpotu pargabenti pasirūpino Žeimių miestelio gyventojas Liudas Mockus.

Prie bažnyčios vartų paveikslą iškilmingai pasitiko Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas bei Jonavos parapijos vikaras kun. Gintaras Blužas, apsupti Sekmadieninės mokyklos vaikų ir gausaus tikinčiųjų būrio su žvakelėmis rankose. „Tegu visas šias dienas, kol Šiluvos paveikslo kopija bus Jonavoje, Švč. Mergelės Marijos malonė skverbiasi į jūsų širdis, gyvenimą, lai apdovanoja jus malonių gausa,“– sveikino susirinkusiuosius vyskupas. – Tegu šio paveikslo viešnagė tampa naujo mūsų visų santykio su Dievu pradžia.“

Per homiliją vysk. J. Ivanauskas akcentavo Šiluvos reikšmę Lietuvos kultūrai ir tautiškumui. „Pirmą kartą Šiluvos Jubiliejų mes švęsime laisvoje Lietuvoje“, – sakė vyskupas. – Minint apsireiškimo šimtmetį, kraštas buvo nusiaubtas karo bei maro, minint 200 m. ir 300 m. jubiliejus – Lietuvą slėgė carinė okupacija.“ Ganytojas taip pat pabrėžė, jog Jonavos parapija yra viena uoliausiai besirengiančių švęsti Jubiliejų.

Baigdamas iškilmingas šv. Mišias, vysk. J. Ivanauskas atsisveikino su tikinčiaisiais posmais: „Nenuženk nuo akmens, o Marija, pušinėly žaliam Šiluvos, mus tiek kartų nuo priešų apgynus, nepalik, nepalik Lietuvos.“

Birutė Steponavičiūtė, Jonavos parapijos atstovė spaudai