siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 02 21 Išėjo septintas „Šiluvos žinia išeivijoje“ numeris
Paskelbta: 2008-02-21

Išeivijoje išėjo naujas – šiemet antrasis, o nuo 2007 m. lapkričio mėn. jau septintasis  – aplinkraščio „Šiluvos žinia išeivijoje“ numeris. Jame spausdinamas Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus Šiluvos Dievo Motinos Jubiliejinių metų paskelbimo dekretas, išsamiai pasakojama apie Detroito Dievo Apvaizdos parapijos pasirengimą minėti 100 metų gyvavimo sukaktį ir Šiluvos Jubiliejų. Parapijos pranešime pabrėžiama, jog minint šias sukaktis daugiausia dėmesio bus skiriama maldingumui šeimose gaivinti.

Sausio 13 d. parapijos klebonas kun. Ričardas Repšys pašventino dvi Šiluvos Dievo Motinos paveikslo kopijas ir įteikė dviem šeimoms kartu su knyga ir dienoraščiu. Palaimintos paveikslo kopijos, gautos iš Lietuvos, keliaus parapijiečių ir Lituanistinės mokyklos šeimose. 2008 m. balandžio 27 d. numatytas parapijos 100 metų ir Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejaus iškilmės. Tam gautas Detroito arkivyskupo kardinolo Adam Maida sutikimas. Su pasirengusiais įkrikščioninimo kandidatais bus švenčiamas Sutvirtinimo sakramentas.

Aplinkraštyje išeivijos lietuviai taip pat kviečiami vykti į Lietuvą ir Jubiliejaus iškilmes Šiluvoje organizuotai iš Čikagos rugsėjo 5–18 d. Skelbiama kelionės programa.

Visus jau pasirodžiusius aplinkraščio numerius galima rasti Šiluvos tinklalapyje http://www.siluva.lt/index.php?id=21

arba tiesiogiai JAV lietuvių bendruomenės tinklalapyje http://javlb.org/siluva_lt.php

 Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt