siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 03 05 Šiluvos Jubiliejaus komiteto posėdis
Paskelbta: 2008-03-06

Kovo 5 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje vyko Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejaus komiteto posėdis. Jam vadovavo komisijos pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, 2006 m. rudenį, pradedant pasirengimą Jubiliejui, savo dekretu ir sudaręs minėtą komisiją http://kaunas.lcn.lt/08/dekretai/html/d280_20060908.html.

Posėdžio pradžioje arkivyskupas supažindino su darbais, kurie vykdomi Šiluvoje tvarkant sakraliąją erdvę tarp Švč. M. Marijos Gimimo bazilikos ir Apsireiškimo koplyčios, pasidalijo rūpesčiais įrengiant čia piligrimams skirtą kelią Rožinio maldai: abipus aikštės numatoma statyti Rožinio maldos koplytėles. Pabrėžtos pastangos kuo tinkamiau pasirengti priimti piligrimus ir deramai atšvęsti Dievo Motinos apsireiškimo Jubiliejų kaip Dievo malonės ženklą mūsų tautai.

Jubiliejaus komiteto pirmininko pavaduotojas, atsakingas už pasirengimo vykdymą arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas pristatė pasirengimo darbo grupes, jų pasidalytą atsakomybę per Jubiliejaus iškilmes rudenį. Minėtosios darbo grupės vasario mėnesį jau rinkosi į pirmuosius savo posėdžius. Pasirengimo darbus jose numatoma pratęsti po Atvelykio. Aptardamas iškilmių programą vysk. J. Ivanauskas atkreipė dėmesį į jos papildymą. Rugsėjo 11 d. 16 val. Šiluvoje bus švenčiamos ekumeninės pamaldos.

Daug dėmesio posėdyje skirta informacijos sklaidai švenčiant Jubiliejų. Išsakyta minčių ir tartasi, kaip geriau pasitikti piligrimus (išspręsti automobilių statymo problemas ir pan,). Numatoma Šiluvoje pradėti piligrimų registraciją. Jubiliejaus šventimo dienomis ketinama kviesti norinčius piligrimus užsiregistruoti informacijos centre, kuris veiks visomis iškilmių dienomis, nurodant atvykimo vietą, vadovus ir pan. Pasidalyta nuomonėmis, kaip geriau informuoti apie iškilmių programas atvykstančius maldininkus, pasitikti svečius. Posėdyje aptarta, kaip geriau pasirengti teikti piligrimams sielovados patarnavimus, komiteto nariai išsakė pasiūlymų dėl Švč. Sakramento adoracijos Bazilikoje.

Intensyviausias pasirengimas toliau vyks darbo grupėse. Kitą Jubiliejaus komiteto posėdyje numatoma sušaukti vasarą.


Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt