siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 02 28 Jubiliejų minės ir tautiečiai Konektikuto valstijoje
Paskelbta: 2008-02-28


Šiluvos apsireiškimo 400 metų Jubiliejų ruošiasi paminėti ir New Britain, CT tikintieji. Dar rudenį vykusiame Kunigų vienybės susirinkime buvo nutarta suburti komitetą. Vyskupas Paulius Baltakis ir kunigas prelatas Albertas Kontautas tai padaryti pasiūlė kunigui Jonui Rikteraičiui, kuris New Britain parapijoje darbuojasi jau daugiau kaip 40 metų ir yra puikiai įgyvendinęs ne vieną projektą. Jis subūrė aktyvių žmonių, kurie dės visas pastangas, kad Šiluvos 400 metų Jubiliejus būtų gražiai paminėtas ir New Britain. Su Dievo Motinos apsireiškimo istorija yra supažindintas ir arkivyskupas Henry Mansellis. Jis nuoširdžiai sutiko, kad tokią svarbią šventę būtinai reikia paminėti visiems tikintiesiems, ne tik lietuviams.

Rugsėjo 7 d. Šv. Juozapo katedroje Hartforde, CT šv. Mišias aukos ir pamokslą sakys arkiv. H. Mansellis. Tos pačios Šv. Juozapo katedros žemutinėje salėje bus pastatyta Švč. Mergelės skulptūra iškilmingam 400 metų Jubiliejui paminėti.


Pagal Sigitos Šimkuvienės pranešimą „Šiluvos žinia išeivijoje“ 2008/9 parengė Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt