siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 03 08 JAV lietuvių mokyklose – rašinių konkursas Jubiliejaus tema
Paskelbta: 2008-03-27


„Šiluvos žinia išeivijoje“ (2008/10) paskelbė, jog JAV lietuvių bendruomenės Švietimo taryba surengė konkursą trijų amžiaus grupių – 2 ir 3, 4 ir 6, 7 ir 10 klasių – mokiniams.

Kovo 8 d. per pamokas buvo rašomi rašiniai Šiluvos tema. Mokytojai pristatė rašinių temas iš straipsnelio apie apsireiškimą Šiluvoje. Buvo išvardyti žodžiai ir trumpos sakinių ištraukos, kurias mokiniai galėjo panaudoti rašinyje atskleisdami savo mintį. Mokytojai paaiškino sunkiau suprantamus apsireiškimo istorijos teksto žodžius, papasakojo apie kalvinus ir katalikus, rodė Šiluvos Marijos paveikslo ir Apsireiškimo koplyčios vaizdus. Vėliau mokiniai patys buvo paprašyti atpasakoti šią istoriją ir įvardyti jos prasmę bei svarbą krikščionims Lietuvoje ir pasaulyje. Vyresniųjų klasių mokiniams nagrinėjimui buvo pateikti eilėraščiai.

Konkursas vyksta iki 2008 m. balandžio 1 d. Rašiniai pristatomi JAV LB Švietimo tarybos atrankos komisijai. Geriausi autoriai bus apdovanoti piniginėmis dovanomis.

Parengė Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt