siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 02 24 Šiluvos paveikslas keliauja Dievo Motinos Nuolatinės pagalbos parapijoje Klyvlende
Paskelbta: 2008-03-27


Piligriminė Šiluvos Dievo Motinos paveikslo kelionė prasidėjo sekmadienį, vasario 24 dieną, 10 val. Mišiose šioje šventovėje. Parapijos biuletenyje „Mūsų žingsniai“ (2008 m. vasario 17 d. Nr.7) skelbiama paveikslo kelionės tvarka; per savaitę paveikslą saugojanti šeima yra kviečiama bendroms maldoms ir susimąstymui, siekiant suartėjimo ne tik su Dievu, Dievo Motina ir Jos Sūnumi, bet ir vieno su kitu. Į šias maldos valandas galima pasikviesti draugus, gimines, kaimynus – daryti visa, kas gali padėti dvasiškai atsinaujinti ir sustiprėti. Šia proga bus parengta maldų knygelė.

Pagal „Šiluvos žinia išeivioje“ 2008/10 parengė Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt