siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 03 27 Šiluvos Jubiliejui atminti – vokas ir JAV pašto ženklas
Paskelbta: 2008-03-27


Balandžio 25, 26 ir 27 d. jubiliejinėje pašto ženklų ir numizmatikos rinkinių parodoje, vyksiančioje Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje, bus pristatomas vokas ir JAV pašto ženklas Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. Jubiliejui atminti. Balandžio 27 dieną vokas bus antspauduojamas specialiu parodos žymekliu-antspaudu, skirtu šiai garbingai datai įamžinti. Antspaudo projektą sukūrė Lietuvių filatelistų draugijos narys L. Volodka.

Kiti pašto ženklai ir vokai bus skiriami Lietuvos vardo tūkstantmečiui bei Lietuvos Krikštui  ir Lietuvių filatelistų draugijos „Lietuva“ 60 gyvavimo ir veiklos metų sukakčiai paminėti.


Pagal „Šiluvos žinia išeivioje“ 2008/10 parengė Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt