siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 03 30– 04 05 Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Žeimiuose (programa)
Paskelbta: 2008-03-28

Kovo 30 d., sekmadienis

12.00 val. Marijos litanija
Iškilmingas paveikslo sutikimas Žeimių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios šventoriuje;
Šv. Mišios už Žeimių parapijos bendruomenę bei už ūkininkus ir žemdirbius prašant gausaus derliaus

Kovo 31 d., pirmadienis

16.00 val. Švč. Sakramento garbinimas
17.00 val. Asmeninės maldos laikas
18.00 val. Šv. Mišios už popiežių, arkivyskupą, vyskupus, kunigus ir parapijoje dirbusius dvasininkus

Balandžio 1 d., antradienis

16.00 val. Švč. Sakramento adoracija
17.00 val. Marijos litanija, Rožinis
18.00 val. Šv. Mišios už parapijos geradarius ir rėmėjus

Balandžio 2 d., trečiadienis

16.00 val. Švč. Sakramento adoracija
17.00 val. Asmeninės maldos laikas
18.00 val. Šv. Mišios už parapijos ligonius, medicinos darbuotojus, taip pat už priklausomus nuo svaigalų


Balandžio 3 d., ketvirtadienis

16.00 val. Teminis vakaras (dalyvauja Žeimių vid. mokyklos moksleiviai)
17.00 val. Asmeninės maldos laikas
18.00 val. Šv. Mišios už parapijos vaikus ir jaunimą

Balandžio 4 d., penktadienis

16.00 val. Žeimių choro giesmės šv. Mergelei Marijai
17.00 val. Asmeninės maldos laikas
18.00 val. Šv. Mišios už parapijos blaivybę

Balandžio 5 d., šeštadienis

15.00 val. Švč. Sakramento adoracija
16.00 val. Rožinis, Marijos litanija
17.00 val. Šv. Mišios už parapijos šeimas
Paveikslo išlydėjimas į Kristaus Prisikėlimo parapiją Kaune.

Žeimių parapijos informacija