siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 03 27 Šiluvoje lankėsi II EUROPOS lietuvių kunigų suvažiavimo delegatai
Paskelbta: 2008-03-29

Kovo 27 d. Šiluvoje lankėsi II Europos lietuvių katalikų dvasininkų suvažiavimo, kuris kovo 25–28 dieną vyko Vilniuje, dalyviai. Lietuviai kunigai, dirbantys sielovadoje su emigrantais Vokietijoje, Airijoje, Anglijoje, Punske, Kaliningrade, Novosibirske, taip pat atstovai iš Šv. Pranciškaus Mažesniųjų brolių ordino bei Jėzaus draugijos, šiame suvažiavime dalijosi sielovadinio misionieriško darbo patirtimi bei aptarė naujas jo galimybes.

Atvykę į Šiluvą Švč. M. M. Marijos Gimimo bazilikoje 12 val. suvažiavimo delegatai šventė Eucharistiją, vadovaujami LVK pirmininko, Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus. paskui vyko susitikimas ir pokalbis su ganytoju Jono Pauliaus II namų salėje. Paskaitą apie informacinių technologijų panaudojimą pastoracijoje skaitė Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai Darius Chmieliauskas. Svečių delegacijai vadovavo LVK delegatas užsienio katalikų sielovadai prelatas Edmundas Putrimas.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt