siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 02 13 Skautų piligrimystė Šiluvoje
Paskelbta: 2007-07-18

Vasario 13-ąją, Marijos dieną kaip piligrimai Šiluvoje lankėsi Lietuvos skautų organizacijų nariai: apie 100 skautų bei 30 jų vadų meldėsi kartu su kitais atvykusiais tikinčiaisiais šv. Mišiose Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje, vėliau dalyvavo agapėje ir susitikime Jono Pauliaus II namuose. Šv. Mišias kartu su joms vadovavusiu arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Lietuvos skautijos dvasios vadovas kun. Vilius Viktoravičius, Marijampolės krašto skautų dvasios vadovas kun. Vidmantas Striokas ir kiti dvasininkai. Pamaldose skautai giedojo, nešė atnašas.

Po šv. Mišių Jono Pauliaus II namuose vyko agapė, vėliau salėje – skautų rikiuotės su šūkiais ir trumpais iš Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių krašto į Šiluvą atvykusių skautų prisistatymais. Apie Lietuvos skautiją raportavo ir papasakojo tarybos pirmininkė Jolita Buzaitytė-Kašeliūnienė. Apie Šiluvą kaip tikinčiųjų piligrimystės centrą, Marijos apsireiškimą ir būsimąjį jo Jubiliejų papasakojo arkiv. S. Tamkevičius, pakvietęs skautus dalyvauti Šilinių atlaiduose ir palinkėjęs daryti kuo daugiau gerų darbų, kurių visuomet labai trūksta. Skautai apžiūrėjo dvasinį centrą, kartu pagiedojo ir padainavo.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,
tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt