siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 04 07 S. Ylos studija „Šiluva Žemaičių istorijoje“ pristatyta KTU bendruomenei
Paskelbta: 2008-04-07

Balandžio 7 dieną Kauno technologijos universiteto auloje šios aukštosios mokyklos bendruomenei pristatyta prof. Stasio Ylos studija „Šiluva Žemaičių istorijoje“ (2007 m. išleista Kaune). Šiluvos ir visos Lietuvos, laukiančių Švč. M. Marijos apsireiškimo 400 metų Jubiliejaus, istoriją atspindintį veikalą renginyje pristatė jo leidybos iniciatorius Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Nuo tiesioginių akademinių darbų pasitraukusius renginio dalyvius į istorinį ir dvasinį stabtelėjimą pakvietė Mildos Zubavičiūtės smuiko melodija, kuria ir buvo pradėtas šis susitikimas.

Pristatyme dalyvavusius KTU vadovus – rektorių prof. Raimundą Šiaučiūną, senato pirmininką prof. dr. Ramutį Petrą Bansevičių, studijų prorektorių prof. Praną Žiliuką, Studentų reikalų tarnybos direktorių Andrių Guzavičių, dėstytojus bei studentus arkiv. S. Tamkevičius išsamiai supažindino su istoriniu Marijos apsireiškimo Šiluvos apylinkėse XVII amžiaus pradžioje kontekstu, Šiluvos bažnyčios istorija iki mūsų dienų.

Remdamasis S. Ylos studija (ypač pabrėžtas autoriaus kruopštumas dvejus metus renkant istorinius faktus, išsibarsčiusius Europos bibliotekų archyvuose) arkivyskupas išsamiai atskleidė Katalikų Bažnyčios dramatišką įsitvirtinimą Šiluvoje ir visoje Žemaitijoje įveikiant reformatų bandymus savintis katalikų žemes ir dvasinę įtaką tautai. Klausytojai turėjo galimybę pamatyti unikalias Šiluvos bažnyčios kūrimosi dokumentų, saugomų arkivyskupijos kurijos archyve, kopijas, kurios buvo pademonstruotos pasitelkus medijos priemones. Daug dėmesio arkiv. S. Tamkevičius skyrė iškiliesiems Šiluvos bažnyčios dvasininkams, ypač kun. Jonui Smolkai-Kazakevičiui: jaunųjų klausytojų dėmesys buvo atkreiptas į jų pasišventimą ir darbus, stiprinant bažnyčią ir garsinant Šiluvą. Apibūdinęs maldingumo tradicijas, supažindinęs su apsireiškimo istorija, papasakojęs apie šių dienų siekį sutvarkyti sakralinę erdvę Šiluvoje ir kuo plačiau skleisti Marijos žinią arkivyskupas pakvietė akademinę bendruomenę atvykti į Jubiliejaus iškilmes rudenį. S. Ylos studija „Šiluva Žemaičių istorija“ buvo padovanota akademinės bendruomenės vadovams.

Rengtis Jubiliejui, domėtis Marijos apsireiškimo žinia, dalyvauti sekmadienį rengiamame Kauno I dekanato piligriminiame žygyje į Šiluvą KTU bendruomenę pakvietė jos kapelionas kun. Kastytis Šulčius.

Renginio pabaigoje arkivyskupas atsakė į klausimus, kuriais išreikštas susirūpinimas dabarties visuomenės blogybėmis, kvietė jų kontekste tikėti vedančia Dievo ranka, o prisiminus sunkius Lietuvai istorijos amžius neprarasti vilties.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt