siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 04 05–06 Rekolekcijos savanoriams Šiluvoje
Paskelbta: 2008-04-08

Balandžio 5 ir 6 dienos savaitgalį Jono Pauliaus II namuose Šiluvoje apie 30 savanorių, talkininkaujančių atlaidų, piligrimių žygių metu, dalyvavo čia surengtose rekolekcijose. Į jas jau kelerius metus savanoriaujančius jaunuolius, Pasiruošimo piligrimystei centro bendradarbius, akademinės sielovados grupės narius dvasiškai pasirengti Jubiliejaus šventimui pakvietė Kauno arkivyskupijos kurijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė. Rekolekcijose dalyvavo ir Kauno kunigų seminarijos auklėtinių.

Dar penktadienio vakare susirinkę į Šiluvą daugiausiai jauno amžiaus rekolekcijų dalyviai jas pradėjo neįprastai, tačiau prasmingai: čia buvo surengtos draugiškos krepšinio varžybos. Šeštadienio ir sekmadienio laikas skirtas maldai, konferencijoms, kurias vedė Šiluvos parapijoje tarnaujantys dvasininkai, taip pat dvasiniam pasidalijimui.

Abiejų dienų konferencijose aptarta santykio su savimi, kitais ir Dievu tema. Pirmojoje konferencijoje Šiluvos klebonas kun. Erastas Murauskas kvietė gilintis į savęs kaip Dievo kūrinio supratimą, drąsino priimant save žvelgti į Šventojo Rašto veikėjų patirtis. Apie santykį su kitais kalbėjęs vikaras kun. Andrius Alminas kvietė apmąstyti, kas griauna ir kuria bendravimą su kitais. Sekmadienio konferencijoje santykį su Dievu per maldą, Dievo žodžio skaitymą, Eucharistijos šventimą ir visa krikščioniška laikysena brandinti kvietė V. Spangelevičiūtė. Konferencijų mintis rekolekcijų dalyviai apmąstė atlikdami kūrybines užduotis: lipdydami iš molio savo svajones ir jas paaukodami Viešpačiui, kurdami prietaisą, išreiškiantį bendradarbiavimo ir savo vaidmens atradimo grupėje mintį.

Šeštadienį dvasinio centro koplyčioje buvo švenčiamos Taizé ir Sutaikinimo pamaldos. Pastarosioms vadovavo Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros diakonas Andrius Valčiukas, išpažinčių klausė Šiluvos parapijos dvasininkai bei seminarijos parengiamojo kurso vadovas kun. Rimantas Baltrušaitis.

Šios dienos vakare Apsireiškimo koplyčioje jaunieji savanoriai apmąstė medijos priemonėmis pasiūlytos meditacijos temas, vėliau, jau vakaro tamsoje, žaidė pasitikėjimo žaidimą (jį organizuoti padėjo seminarijos III kurso klierikai Tomas Baranauskas, Egidijus Obrikis, Paulius Petravičius), o vėliau šventė Eucharistiją. Jai vadovavo kun. A. Alminas, homiliją sakė kitas Šiaulių vyskupijos diakonas Algimantas Žibėnas, taip drauge su diak. A. Valčiuku prisidėdami prie dvasinio pasirengimo Šiluvos Jubiliejui.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt