siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 04 19–20 Jurbarko dekanato Eucharistinis kongresas (programa)
Paskelbta: 2008-04-10


„Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“
(pagal Joną 14, 6)

Balandžio 19 d. (šeštadienis)

Švč. Sakramento adoracija Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje
10.00 val. Šventės atidarymas. Iškilmingos šv. Mišios. Aukoja Jurbarko dekanato kunigai.
Švč. Sakramento adoraciją veda:
11.00-12.00 val. Jurbarko dekanato kunigai
12.00-13.00 val. Jurbarko dekanato Caritas
13.00-14.00 val. Tikybos mokytojai
14.00-15.00 val. Šeimos
15.00-16.00 val. Chorai
16.00-17.00 val. Eržvilko ir Vadžgirio parapijos
17.00-18.00 val. Jaunimas
18.00-19.00 val. šv. Mišios už ligonius. Liturgijai vadovauja kun. teol. lic. Kęstutis Rugevičius ir kun. dr. Kęstutis Kėvalas
19.00 val. Vidinio išgydymo pamaldos. Šlovinimą veda Klaipėdos Juozapo Darbininko parapijos bendruomenė

Balandžio 20 d. (sekmadienis)

Švč. Sakramento adoracija Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje
8.00-9.00 val. šv. Mišios
Švč. Sakramento adoraciją veda:
9.00-10.00 val. Skirsnemunės, Šimkaičių, Girdžių parapijos
10.00-11.00 val. Seredžiaus parapija
11.00-12.00 val. Veliuonos, Raudonės, Stakių parapijos
12.00 val. Procesija su Švč. Sakramentu miesto gatvėmis. Po procesijos – iškilmingos šv. Mišios. Aukos vyskupas Jonas Ivanauskas ir visi Jurbarko dekanato kunigai

Renginiai šeimoms

Balandžio 19 d. (šeštadienis)
Naujamiesčio vid. mokykloje
Kalninės 39, Jurbarkas

14.00-15.00 val. Švč. Sakramento adoracija Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje
15.00-15.30 val. Eisena į Naujamiesčio vidurinę mokyklą
15.30-16.30 val. Paskaita „Šeima ir Eucharistija“ (paskaitą skaitys ir į klausimus atsakys kun. Vaidotas Labašauskas)
16.30 val. Koncertas
Po koncerto agapė

Atsakinga Irena Danupienė, tel.8~ 614 73371 


Renginiai Jurbarko dekanato tikybos mokytojoms

Balandžio 19 d. (šeštadienis)

10.00 val. šv. Mišios Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje
11.00 val. Konferencija parapijos salėje. Veda Kauno arkivyskupijos katechetikos centro koordinatorė Irena Puodžiukaitė
13.00-14.00 val. Švč. Sakramento adoracija
14.15 val. Miuziklas Jurbarko A. Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje
15.30 val. Agapė parapijos salėje

Atsakinga Virginija Kriaučiūnienė,
tel.8~ 652 55809 

Renginiai jaunimui

Balandžio 19 d. (šeštadienis)
Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje
Vydūno 15, Jurbarkas

10.45-11.15 val. registracija, šventės atidarymas
11.15 val. Šlovinimas
11.30 val. Konferencija.
Veda kun. dr. Kęstutis Kėvalas
12.15 val. Darbas grupėse
13.15 val. Pietūs
14.15 val. Miuziklas. Atlieka Kauno Palemono parapijos jaunimo grupė
15.15 val. Konferencija, liudijimai
16.15 val. Šlovinimas
16.30 val. Procesija į bažnyčią
17.00 val. Adoracija
18.00 val. Šv. Mišios
19.00 val. Vakarienė
19.45 val. Vakarinė programa

Atsakinga Rasa Greičiūtė, tel.8~ 698 45917 

Jaunimo dienos programai reikalinga registracija.
Užsiregistruoti galima pas tikybos mokytojus.
Dalyvio įnašas nuo 5 Lt (su tikybos mokytojo rekomendacija dalyviai nuo įnašo atleidžiami).
Jeigu bus norinčių renginyje dalyvauti su nakvyne, turėkite miegmaišius ir kilimėlius.