siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 04 12–20 Šiluvos Dievo Motinos paveikslo sutikimas Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijoje
Paskelbta: 2008-04-12

Balandžio 12 d. Šiluvos Dievo Motinos paveikslo kopija atkeliavo į Petrašiūnų parapiją. Šeštadienį, 17 val., paveikslas, parvežtas iš Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos, buvo sutiktas prie Kryžių kalnelio, su pakilia nuotaika jo laukė parapijiečiai ir jaunuoliai, priimantys Sutvirtinimo sakramentą.

Vėliau paveikslas procesija, giedant ir meldžiantis, buvo nešamas į Petrašiūnų Šv.Vincento Pauliečio bažnyčią. Prie bažnyčios paveikslą pasitiko arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Šventojo Kryžiaus parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis.

Per šv. Mišias, kurioms vadovavo arkivyskupas, buvo meldžiamasi prašant Viešpaties dvasinių pašaukimų. 40 jaunuolių priėmė Sutvirtinimo sakramentą. Bažnyčioje pašventintos šv. Pranciškaus ir šv. Vincento Pauliečio ikonos. Po šv. Mišių vyko agapė ir koncertas.

Visą savaitę bažnyčioje vyksta specialios pamaldos, rengiamos Šiluvos Dievo Motinos, jaunimo, senjorų, šeimų, pašvęstojo gyvenimo dienos.

Paveikslas parapijoje bus iki balandžio 20 d. 12 val. bus aukojamos šv. Mišios, vyks koncertas ir agapė. Šiluvos Dievo Motinos paveikslas bus išlydimas į Palemono parapiją

Parengta pagal www.kapucinai.lt