siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 04 19–27 Šiluvos Marijos paveikslas Palemone (programa)
Paskelbta: 2008-04-21


Balandžio 19 d. Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslo kopijos sutikimas, 19 val. šv. Mišios (joms vadovauja arkivyskupas Sigitas Tamkevičius) Palemono Švč. M. Marijos, Rožinio karalienės, bažnyčioje. Agapė

Balandžio 20 d., sekmadienį, šv. Mišiose meldžiamasi už parapijos šeimas.
Balandžio 21 d. , pirmadienį, malda už ir drauge su Carito, Gyvojo rožinio grupės nariais
balandžio 22 d., antradienį, malda už parapijos ligonius
Balandžio 23 d., trečiadienį, malda už ir drauge su Marijos legionu
Balandžio 24 d., ketvirtadienį, malda už pašaukimus
Balandžio 25 d., penktadienį, Sutaikinimo pamaldos su individualia išpažintimi
Balandžio 26 d., šeštadienį, 24 parapijos „Atgaivink“ grupių ir Motinos Margaritos grupės malda

 
Balandžio 27 d., sekmadienį, malda už parapijos jaunimą ir vaikus. Paveikslas išlydimas į Švč. Sakramento (studentų) bažnyčią

Kasdien bažnyčioje paveikslo lankymosi metu:

9 val. Rožinio malda
9.45 val. Šviesos kelias. Tylos ir apmąstymo laikas
15 val. Dievo gailestingumo vainikėlis drauge su Marijos radiju
18 val. Rožinio malda ir Švč. M. Marijos litanija
19 val. šv. Mišios


Parengta pagal Palemono parapijos informaciją „Marijos radijo“ laidoje