siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 04 26-27 Raseinių dekanato pranešimas apie Eucharistinį kongresą „Šitas mano mylimasis Sūnus“
Paskelbta: 2008-04-24

Šių metų rugsėjo 6-15 dieną švęsime Švenčiausios Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejų. Artėjant garbingam paminėjimui, Raseinių dekanato kunigai ir tikinčiųjų bendruomenės balandžio 26-27 dienomis rengiasi Eucharistiniam kongresui. Tai ypatinga šventė, artumos Dievo meilėje, tikėjimo džiaugsmo ir Bažnyčios vienybės liudijimas mūsų gyvenime.

,,Šitas mano mylimasis Sūnus“ – Evangelijos žodžiai, kurie lydi ir pristato kongresą Raseinių dekanate. Mūsų būtis yra Jėzaus, Gyvojo Dievo – Žmogaus slėpinys, duodantis mums gyvenimą, visa apšviečianti ir visa kurianti meilės šviesa, ramybė ir džiaugsmas. Viešpats, kuris rūpinasi mumis, vienijasi ir trokšta būti su mumis, tampa mūsų gyvenimo širdimi. Drauge su kitais ir tarp kitų Jis dovanoja pažinimą, kad esame vieno Tėvo vaikai, broliai ir seserys Jėzuje Kristuje.

 Eucharistinis kongresas – asmeninio susitikimo su Jėzumi atnaujinimo metas, kada Mylimasis Tėvo Sūnus švelniu prisilietimu gydo mūsų dvasios bei kūno žaizdas ir daro mus panašius į Jį. Tai metas drauge šlovinti ir garbinti vieną Dievą – mūsų visų Tėvą. Susirinkę švęsti Meilės Eucharistiją per Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo slėpinį, patiriame, kaip naujai Dievas pašventina mūsų kasdienį gyvenimą ir atgaivina viltimi. Eucharistija – šventos Mišios yra tai, kuo gyva Dievo Bažnyčia (plg. Benediktas XVI, Deus caritas est, 12–13).

Kongresas prasidės balandžio 26 dieną (šeštadienį) Raseinių Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje. 9 val. ryte šventas Mišias aukos Raseinių dekanato kunigai. Po Mišių kviečiame dalyvauti Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje, bus giedamos Marijos valandos, kalbamas Švenčiausios Marijos Rožinis ir Švenčiausios Jėzaus širdies litanija, apie Eucharistijos prasmę dvasiniame augime kalbės parapijų ganytojai iš Girkalnio, Viduklės, Ariogalos, Butkiškės, Nemakščių, Betygalos, Šiluvos, Raseinių.

Pirmąją kongreso dieną 14 val. į Šeimų šventę rajono Kultūros centro salėje maloniai kviečiamos ir dekanato šeimos. Svečius ir dalyvius sveikins Raseinių meno mokyklos mokinių pasirodymas, kunigas dr. Andrius Narbekovas kalbės apie aktualias šeimų gyvenimo problemas, numatomas laikas pokalbiams, diskusijoms. Susitikimą užbaigsime svečių iš Nidos koncertine programa. 1730 val. parapijos bažnyčioje įvyks susitaikinimo pamaldos, bus suteikiamas visuotinis palaiminimas.

Parapijų jaunimas šeštadienį dalyvaus piligriminiame žygyje į Šiluvą. Eisena prasidės 14 val. pakalnėje prie Dubysos Katauskių kaime. Vaikai ir jaunuoliai dalyvaus kultūrinėje pažintinėje programoje, Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje Šiluvos Šv. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje. Meno mokyklos mokomasis teatras ,,Svajoklis“ Jono Pauliaus II namų kiemelyje jaunimui vaidins režisierės Albinos Damašauskienės spektaklį ,,Auksinė žuvelė“. 20 val. Bazilikoje švęsime Eucharistiją, po kurios džiaugsimės draugiška agape.

Balandžio 27 dieną (sekmadienį) Raseinių miesto gatvėmis įvyks iškilminga Eucharistinė procesija. 12 val. kviečiame parapijų tikinčiuosius rinktis bažnyčios šventoriuje. Eisime Bažnyčios, Vilniaus, Vytauto Didžiojo, Maironio ir Kudirkos gatvėmis. Iškilmingoje procesijoje gros Meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras, giedos Sumos choras. Po procesijos Raseinių Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje J.E. vyskupas Jonas Ivanauskas su kunigais aukos šventas Mišias už Raseinių dekanato tikinčiųjų bendruomenes. Eucharistinį kongresą baigsime šventine tikinčiųjų agape bažnyčios šventoriuje. Visus linksmins Sujainių liaudiškos muzikos kapela. Išsamesnę informaciją galima rasti informaciniuose stenduose mieste, parapijų bažnyčiose.

Džiugioje mūsų tikėjimo šventėje ateikime susivienyti, išgyventi vienybę su Dievu.
Atsiliepkime įViešpaties kvietimui į dvasinę kelionę pažinti, patirti šventos Meilės malonę.
Patikėkime dovanai duodama Gyvybės Duona,
kad iš naujo pramintume takus prie Gyvojo Dievo, trokštančio,
kad mes turėtume gyvenimą, kad apsčiai jo turėtume (plg. Jn 10, 10).

Raseinių dekanato pranešimas