siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 04 26-27 Kauno II dekanato Eucharistinis kongresas „Mes juk visi dalijamės viena duona“ Raudondvaryje
Paskelbta: 2008-04-25


Balandžio 26 – 27 d. Raudondvario parapijoje vyko Kauno II dekanato Eucharistinis kongresas, skirtas Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejui „Mes juk visi dalijamės viena duona“. Kongrese gausiai dalyvavo tikintieji iš visų dekanato parapijų – Raudondvario, Rumšiškių, Babtų, Vilkijos, Kulautuvos, Karmėlavos, Čekiškės ir kitų.

Eucharistinis kongresas prasidėjo iškilminga šv. Mišių liturgija, kuriai vadovavo vysk. Juozas Preikšas, koncelebravo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, kun. Leonardas Jagminas SJ, visi dekanato kunigai. Po šv. Mišių šeimų adoracijos valanda prasidėjo nepertraukiama, viso kongreso metu vykusi Švč. Sakramento adoracija, kurioje šeimos susivienijo Viešpaties bendrystei.

Vėliau šeimos džiugia eisena patraukė prie Raudondvario kultūros centro, kur visi kongreso dalyviai klausėsi konferencijų šeimos ir Eucharistijos temomis. Kun. prof. Andrius Narbekovas, kalbėdamas apie biotechnologijų iššūkius šiandieninei šeimai pabrėžė, kaip bet koks melas smarkiai pažeidžia žmonių santykius ir griauna žmogaus prigimtį. „Teisė gimti normalioje šeimoje, kurioje būtų abu gimdytojai, juos pažinoti yra ne vaiko kaprizas ar užgaida, o prigimtinė žmogaus teisė, kurią kiekvienas atsinešame“, – sakė kun. A. Narbekovas. Pranešėjas apžvelgė abortų, dirbtinio apvaisinimo, klonavimo problemas, jų mąstą ir įtaką šių dienų visuomenės mąstymui ir ragino tikinčiuosius aktyviai išsakyti visuomenėje savo nuomonę, kuri atspindėtų krikščioniškąsias vertybes šeimos ir gyvybės klausimais. „Tiesos išsakymas atvirai tikrai turi galią – po laidų apie abortų žalą, gydytojų akušerių ginekologų teigimu, abortų sumažėjo”, – sakė kun. A. Narbekovas. Prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas, kalbėjęs šeimos ir Eucharistijos tema, pabrėžė sekmadieninio dalyvavimo Eucharistijoje kartu su visa šeima svarbą, Švč. Sakramento adoracijos reikšmę ir kasdienę maldą, kuri būtina kiekvienoje šeimoje. Prelatas pabrėžė, kad sveika ir darni šeima yra dvasinių pašaukimų ugdymo pamatas. Programą šeimoms vainikavo gražus koncertas, kurį šventėms dalyviams parengė Raudondvario kultūros centro dainų ir šokių kolektyvai bei Raudondvario gimnazijos mokiniai. Šventė pasibaigė šeimų agape.

Popiet prasidėjusi kongreso dalis, skirta jaunimui, sutraukė apie keturis šimtus jaunų žmonių iš 18 parapijų. Susirinkęs į Raudondvario gimnaziją, jaunimas klausėsi Teologijos fakulteto dekano dr. Beno Ulevičiaus paskaitos „Eucharistinis kongresas“, vėliau pasidalijo į grupeles ir jose mokėsi šokių, teatro meno, meditacijos. Dalyvavo paskaitose-diskusijose, kurias vedė Kauno arkivyskupijos katechetikos centro direktorius dr. Artūras Lukaševičius, šeimos santykių specialistė (VDU) dr. Birutė Obelenienė, dr. B. Ulevičius.

Vėlų vakarą jaunuoliai susirinko į Raudondvario pilies kiemelį, kur vyko jiems skirtas koncertas. Koncerte dalyvavo krikščioniškos jaunimo grupės „Aukštyn bures + Jėzui linksmai“, gospel choras „Sounds in G“ ir „Benas ir Quest rising“. Ši vieta šiandien yra geresnė nei pats geriausias Vilniaus ar Kauno klubas, nes šio vakaro didžėjus yra pats Dievas – tokiais žodžiais koncertą jaunimui pradėjo vakaro vedantieji. Ir iš tiesų geros nuotaikos tikrai netrūko – nepaisant vėlyvos vakaro valandos jaunimas energingai, trykštančia jaunatviška dvasia šlovino Dievą kartu su krikščioniškos muzikos grupėmis giesme ir daina. Grupės „Sounds in G“ vadovė Kristina Žaldokaitė grupės pasirodymą pradėjo pamąstymu apie gospel muziką, kuri, nors ir būdama džiaugsminga, užgimė tada, kada juodaodžių rasė išgyveno itin sunkų metą – vergovę, kančią ir alinantį darbą. Koncertą užbaigė B. Ulevičius su grupe „Quest“ ir įspūdingas fejerverkas. Vėliau jaunimas su degančiais fakelais ir žvakėmis, garbindami Dievą giesme, per tylų ir miegantį miestelį iškilminga eisena patraukė į bažnyčią, kur vyko Švč. Sakramento adoracija. Prie eisenos dalyvių prisijungė ir adoracijoje dalyvavo daugelis stebėjusių eiseną. Vėliau visi norintieji ir turintieji jėgų galėjo pasižiūrėti filmą.

Viso Eucharistinio kongreso metu Raudondvario bažnyčioje vyko nepertraukiama Švč. Sakramento adoracija, į kurią aktyviai įsitraukė šeimos, jaunimas, Caritas, Marijos legionas ir kitos krikščioniškos organizacijos bei atstovai iš daugelio dekanato parapijų. Nuoširdžią, išsamią ir gilią adoracijos programą vedė dekanato Carito atstovės. Po adoracijos parapijos salėje su Carito atstovėmis Dievo patirtimi, pergyvenimais ir tikėjimo liudijimu dalijosi kun. Leonardas Jagminas SJ.

Eucharistinis kongresas buvo vainikuotas iškilminga sekmadienio Mišių liturgija, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas. Šv. Mišių metu giedojo ir tikinčiuosius džiugino Lietuvos valstybinis choras.

Mišių liturgija prasidėjo Švč. Sakramento procesija. Homilijos metu visiems tikintiesiems ganytojas pabrėžė tikėjimo Dievu svarbą šiuolaikinėje sekuliarioje visuomenėje ir akcentavo, kad tikėjimo Dievu niekas pakeisti negali. „Po daugelio metų žmonijos mąstymas tikrai pasikeis, ir tada niekas negalės patikėti, kad buvo galima šitaip gyventi – primityviai mąstyti, niokoti gamtą, griauti šeimas – vartotojiško mąstymo laikas tikrai praeis“, – sakė vysk. J. Ivanauskas ir ragino tikinčiuosius rauti visas netikėjimo bei melo piktžoles iš gyvenimo ir mąstymo.

Paskutiniu kongreso akcentu tapo Lietuvos valstybinio choro, vadovaujamo prof. Petro Bingelio, koncertas visiems iškilmių dalyviams.

Eglė Žemaitienė