siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 05 11–17 Šiluvos Marijos paveikslas Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijoje (programa)
Paskelbta: 2008-04-29

Gegužės 10 d., šeštadienį, 12 val. VŠĮ „Ąžuolo“ katalikiškos vidurinės mokyklos meninė programa, skirta Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejui paminėti

Gegužės 11 d., sekmadienį
12 val. pagrindinė šventė ir iškilmingos šv. Mišios statomoje bažnyčioje paveikslo sutikimo proga.
17 val. Milikonių vidurinėje mokykloje – Atgailos pamaldos dvyliktokams

Gegužės 12 d., pirmadienį
10.30 val. „Ąžuolo“ mokyklos 9 klasių programa
11.30–12.15 val. seserys kotrynietės meldžiasi Valandų liturgiją (dieninę) ir Marijos litaniją
12.30 val. šv. Mišias aukoja klebonas kun. Emilis Jotkus. J.Grušo vidurinės mokyklos programa
14 val. Sargėnų vidurinės mokyklos programa
15.30 val. „Ąžuolo“ mokyklos 5-6 klasių programa
16.30 val. Marijos legionas vadovauja Rožinio maldai

Gegužės 13 d., antradienį
9 val. „Ryto“ pradinės mokyklos programa
10.30 val. „Ąžuolo“ pradinės mokyklos 1 klasių programa
11.30–12 val. seserys kotrynietės meldžiasi Valandų liturgiją (dieninę) ir Marijos litaniją
12 val. Sargėnų vidurinės mokyklos programa
12.30–14 val. „Ąžuolo“ mokyklos 10 klasių programa
16 val. Ateitininkų maldingas budėjimas prie paveikslo
16.30 val. Jaunimo programa
17.30 val. Giedamos Marijos valandos

Gegužės 14 d., trečiadienį
10–11 val. P.Mašioto pradinės mokyklos 2-4 klasių.programa
11.30–12.15 val. seserys kotrynietės meldžiasi Valandų liturgiją (dieninę) ir Marijos litaniją.
12.30 val. „Ąžuolo“ pradinės mokyklos 2 klasių programa
13 val. Milikonių vidurinės mokyklos 3 klasių programa
14–16 val. „Santaros“ gimnazijos programa

Gegužės 15 d., ketvirtadienį
8 val. šv. Mišios ir Milikonių vidurinės mokyklos 12 klasių programa
9 val. Marijos legionas meldžiasi Marijos valandas
10.30 val. Sargėnų vidurinės mokyklos 4, 5, 6 klasių programa
11.30–12 val. seserys kotrynietės meldžiasi Valandų liturgiją (dieninę) ir Marijos litaniją
12 val. šv. Mišias aukoja klebonas kun. E. Jotkus. Dalyvauja Kauno apskrities spec. ugdymo pensionato mokytojai ir darbuotojai
13 val. Šilainių vidurinės mokyklos programa
14–6 val. „Ąžuolo“ mokyklos 3 klasių programa
16 val. šv. Mišias II ligoninėje aukoja mons. Lionginas Vaičiulionis ir kun. Alfonsas Bulota. Ligonių lankymas palatose
16–17 val.Jaunimo programa
17–18 val. Giedamos M. Marijos valandos

Gegužės 16 d., penktadienį
Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija
10 val. „Ąžuolo“ pradinės katalikiškos mokyklos 4 klasių programa (adoracija).
11.30–12.15 val. seserys kotrynietės (adoracija) meldžiasi Valandų liturgiją (dieninę) ir Marijos litaniją
12–15 val. adoracija tyloje.
14 val. Rožinio maldos III dalis. Vadovauja Marijos Legionas.
15 val. Dievo gailestingumo rožinis. Meldžiasi Marijos Legionas.
16–17.30 val. Giesmes Marijai. Gieda parapijos choras.
18 val. šv. Mišios.
18.45 val. Paskaita šeimoms tema „Natūralus šeimos planavimas“. Paskaitą skaitys gyd. Vilija Šlopšienė.

Gegužės 17 d., šeštadienį
15–16.30 val. Rožinis (4 dalys).
16.30 val. Giedamas Akatistas

Šventosios Dvasios (Šilanių) parapijos informacija