siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 04 26-27 Raseinių dekanato Eucharistinis kongresas
Paskelbta: 2008-05-05

Ankstyvą praėjusių metų pavasarį, iš Raseinių dekanato kunigų ir parapijiečių buvo suburtas pasirengimo Jubiliejui komitetas. Jo veikla ir organizaciniais sugebėjimais galėjome pasidžiaugti pernai sutikdami Šiluvos Švč. M. Marijos piligriminį paveikslą, kuris mūsų dekanate viešėjo kaip niekur kitur ganėtinai ilgai – net tris savaites. Kas tik norėjo, galėjo visą šį laiką prašyti sau ir savo artimiesiems užtarimo malonių ar paguodos iš Švč. M. Marijos. Jos globojami ir Dievo vedami spalio mėn. su giesmėmis žengėme link apsireiškimo vietos – Šiluvos.

Šių metų žiemą komitetas pradėjo rengtis ir planuoti Eucharistinį kongresą, kuris vyko Raseinių dekanate balandžio 26 – 27 d. Apgalvodami šių dienų kiekvieną valandą, organizatoriai norėjo pasiekti kiekvieno mažo ir didelio Raseinių dekanato žmogaus širdį.

Balandžio 26 d. šeštadienis buvo skirtas Švč. Sakramento adoracijai, Atgailos sakramentui, šeimų ir jaunimo šventėms. Ankstyvą šeštadienio rytą prie Raseinių parapijos namų rinkosi baikeriai. Čia jiems palaiminimą suteikė Raseinių vicedekanas klebonas kun. Vytautas Paukštis. Su džiaugsmu tai priėmę, baikeriai apvažiavo Raseinių miestą, kviesdami gyventojus į Eucharistinį kongresą. Šeštadienio ryte 9 val. Raseinių dekanato kunigai koncelebravo šv. Mišias. Tai buvo tarsi įvadas į Eucharistinį kongresą, sujungęs visas Raseinių dekanato parapijas. Vėliau nenutrūkstamai visą dieną Raseinių bažnyčioje (Raseinių dekanato centre) vyko religinės valandos: Švč. Sakramento adoracija, Marijos valandos, katechezė, Rožinis ir Jėzaus širdies litanija. Už kiekvieną valandą buvo atsakingas vis kitas Raseinių dekanato kunigas.

Tuo pačiu metu jaunimui ir šeimoms buvo suorganizuoti renginiai skirtingose vietose. Šeimoms skirtas renginys vyko Raseinių kultūros centre. Jis prasidėjo 14 val. Raseinių vicedekano kleb. kun. V. Paukščio sveikinimo žodžiu. Visiems susirinkusiems grojo kamerinis ansamblis, saksofoninkų kvartetas, akordeonų trio bei dainavo puikių merginų ansamblis. Šiuos nuostabius ir nuotaikingus kūrinius padovanojo Raseinių meno mokyklos mokiniai ir jų mokytojai. Šios šventės metu ne tik buvo klausomasi spalvingos muzikos, bet ir kalbėta šeimoms aktualiais klausimais. Raseinių dekanato šeimos centras pristatė savo veiklą, atkreipdamas dėmesį į katalikiškų šeimų vasaros stovyklas. Jų metu šeimos keletą dienų praleidžia bendraudamos tarpusavyje bei šeimos ir draugų rate priimdamos Eucharistijos teikiamus tikėjimo slėpinius. Kaip pabrėžė šeimos centro savanoriai, „visi, kurie dalyvavo ir susibičiuliavo ankstesnėse stovyklose, visus metus gyvena artėjančios vasaros stovyklos laukimu“. Taip pat susitikimo dalyviai išgirdo kvietimą ir į šios vasaros stovyklą, kuri vyks Šiluvoje pirmąjį rugpjūčio mėnesio savaitgalį. Susitikimo metu apie šiandienos keliamus iššūkius šeimoms pasidalijo kun. dr. Andrius Narbekovas. Lektorius susirinkusiesiems parodė filmuką apie nuostabaus Dievo kūrinio – žmogaus vystymosi kelią. Šios nuostabios šventės šeimoms pabaigoje koncertavo Neringos parapijų moterų ansambliai. Jiems vadovavo Nidos parapijos klebonas kun. Rimvydas Adomavičius. Baigiantis susitikimui šeimos pakviestos į Susitaikinimo pamaldas.

14 val. taip pat prasidėjo ir jaunimo piligriminis žygis į Šiluvą. Ten jų laukė laikmečio dvasią atitinkanti turininga programa. Raseinių dekanato jaunuosius piligrimus lydėjo ne tik greitosios medicinos pagalbos bei policijos ekipažai, bet ir Raseinių baikeriai. Apie 300 jaunųjų piligrimų keliavo giesmėmis šlovindami Jėzų Kristų bei savo pavyzdžiu skelbdami tikėjimą visuomenei. Atvykus į Šiluvą jiems nebuvo lemta atsikvėpti, jaunimo vadovės jaunimą pakvietė pasirinkti kiekvieno širdžiai priimtiną veiklą. Visi pasidalijo į grupeles ir toliau aktyviai bendravo jiems skirtuose būreliuose, kurių buvo iš ties nemažai. Norintys galėjo žiūrėti filmą „Vanduo“, kepti skautišką duoną ir ostijas, pasimokyti daryti puokštes, piešti tema „Mano svajonių Bažnyčia“. O norintys ramybės ir susikaupimo, galėjo valandą laiko skirti meditacijoms. Po užsiėmimų grupelėse visi vėl susirinkę draugėn adoravo Švč. Sakramentą bei vėliau žiūrėjo Raseinių meno mokyklos mokomojo teatro „Svajoklis“ spektaklį „Auksinė žuvelė“ ( scenarijaus autorė ir režisierė A. Damašauskienė). 20 val. Šiluvos bazilikoje vyko šv. Mišios. Jaunimo šventę užbaigė agapė bei dalyvių prisistatymai. Vėlai vakare visi šventės dalyviai pavargę, kupini idėjų bei atgaivinę savo dvasią, su džiugesiu veide ir širdyje skirstėsi namo.

Eucharistinio kongreso pirmąją dieną vainikavo neeilinis įvykis – Raseinių bažnyčios altoriaus pašventinimas. Vyskupas J. Ivanauskas pabrėžė šio įvykio svarbą ir aktualumą: „Raseinių krašto žmonėms iš čia plauks Dievo malonės visam jų gyvenimui. Jūs čia švęsite Eucharistiją, girdėsite tikėjimo žodį, kuris švies visą jūsų gyvenimą. Altorius, kuris liudys Kristaus pergalę prieš visą blogį – tai dovana Dievo Motinai.“ Pabaigoje vyskupas padėkojo visiems prisidėjusiems prie altoriaus ir presbiterijos sutvarkymo.

Sekmadienis išaušo saulėtas ir pavasariškai gaivus. Daugelis raseiniškių jau iš ankstyvo ryto pradėjo rengtis iškilmingiausiai Eucharistinio kongreso daliai – Eucharistijos procesijai Raseinių gatvėmis. Pagrindinių gatvių gyventojai išsikėlė valstybines vėliavas, languose pasidėjo Dievo Motinos paveikslėlius. Einant pro šalį, daugelis prisijungė prie procesijos, o tie, kurie negalėjo, pagarbiai stebėjo šį neeilinį įvykį. Turbūt ne vienam procesijos dalyviui sukirbėjo mintis: „Aš esu ne vienintelis tikėjimo liudininkas ir tiesos nešėjas. Su manimi kartu yra draugai, kolegos, pažįstami ir nepažįstami, o svarbiausia su manimi kartu koja kojon žengia Jėzus Kristus. Jis stiprina mane ir palaiko ypač sunkiomis minutėmis ir kartu šiandien žengia Raseinių miesto gatvėmis!“ Procesijai pajudėjus, miestą užpildė Raseinių meno mokyklos orkestro maršo garsai, pasikeisdami su bažnytinio choro atliekamomis giesmėmis. Orkestro būgnų garsai drebino miestą ir atrodė, kad bando prikelti ir atgaivinti visų raseiniškių dvasią. Raseinių dekanato parapijos nešė laikinus altorėlius, prie kurių buvo garbinamas Švč. Sakramentas ir skaitomas Dievo žodis. Trumpuose stabtelėjimuose kiekvienas procesijos dalyvis galėjo po keletą minučių pasiklausyti Šv. Rašto skelbiamų tiesų.

Procesijai grįžus į bažnyčią, čia išsirikiavę laukė Raseinių katalikiškos dvasios mokyklos mokinukai. Jie rankose laikė savo pagamintus popierinius baltus balandžius, kuriais papuošė Raseinių bažnyčią. Šv. Mišių metu vyskupas J. Ivanauskas akcentavo raseiniškių privilegiją gyventi netoli Šiluvos. Tačiau pabrėžė ir atsakomybę, nes daug piligrimų Jubiliejaus metu pravažiuos Raseinių miestą. Vyskupas pakvietė Raseinių tikinčiuosius atverti savo namus ir širdis piligrimams.

Po iškilmingų šv. Mišių tikinčiųjų laukė agapė šventoriuje. Vysk. J. Ivanauskui palaiminus stalą, ištroškę ir išalkę parapijiečiai galėjo atgaivinti savo kūną, o dvasios atgaivai pasiklausyti Sujainių kaimo kapelos. Prie bažnyčios buvo išstatyti stendai, kuriuose visi norintys galėjo susipažinti su Raseinių dekanato bažnytinių organizacijų vykdoma veikla.

Pasirengimas Šiluvos Švč. M. Marijos apsireiškimo Jubiliejui ypač kreipia dėmesį į kiekvieną parapiją ir kiekvieną tikintįjį. Raseinių dekanato pasirengimo Jubiliejui komitetas tikisi, kad visi Eucharistinio kongreso dalyviai galėjo rasti savo širdžiai ir dvasiai artimos veiklos ir pabuvimo tarp bendraminčių.

Jolanta Budzinauskienė, Raseinių parapijos referentė