siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 05 13 Kėdainių dekanato piligriminė kelionė (programa)
Paskelbta: 2008-05-09


Gegužės 13 d. į piligriminę kelionę išsirengs Kėdainių dekanato parapijų tikintieji. Piligriminė eisena prasidės nuo Katauskių gyvenvietės ir tęsis pėsčiomis iki Šiluvos (8 km).

Piligriminio žygio pradžia – 8.30 val. 12 val. šv. Mišios aikštėje prieš Švč. M. Marijos Gimimo baziliką Šiluvoje.

Į šį žygį parapijos kviečiamos su vėliavomis, tautiniais ar liturginiais drabužiais. Eiseną lydės savanoriai. Eisenos vadovas – kun Gražvydas Geresionis, Dotnuvos parapijos klebonas.

Eisenos metu bus pradžios malda; Rožinio malda (atsakinga – G.Brazinskienė); Švč. M. Marijos litanija (atsakingas – kun. G.Geresionis);  Jaunimo malda (giesmės); piligrimų sutikimas ir palaiminimas kelionės pabaigoje. Giesmės ir Marijos valandos bus transliuojamos per įgarsintą automobilį.

Piligrimams jau išplatinta kita svarbi informacija (apie eisenos tvarką, apavą, aprangą ir kt).

Kėdainių dekanato informacija