siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 05 13 Kauno arkivyskupo ir Raseinių r. mero spaudos konferencija Šiluvoje
Paskelbta: 2008-05-13

Gegužės 13 d. Jono Pauliaus II namuose vyko Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus ir Raseinių r. savivaldybės mero Petro Vežbavičiaus spaudos konferencija rengiantis nacionaliniam, europiniam ir tarptautiniam įvykiui Šiluvoje – Švč. M. Marijos apsireiškimo 400 metų Jubiliejui. Į Marijos apsireiškimu paženklintą, Jubiliejinių iškilmių laukiančią ir joms besirengiančią vietą susirinkę spaudos ir kitų žiniasklaidos priemonių atstovai klausėsi arkivyskupo bei mero pranešimų apie vis labiau įsibėgėjančius pasirengimo iškilmėms darbus ne tik pačioje Šiluvoje, bet ir jos apylinkėse bei Raseiniuose, pro kuriuos rudenį nusidrieks šventės dalyvių keliai, tiesiogiai susipažino su Šiluvos šventovėmis, vykstančiais atnaujinimo darbais.

Pradėdamas konferenciją arkiv. S. Tamkevičius išskyrė pačius džiugiausius pasirengimo Jubiliejui momentus: parapijų atsinaujinimą, nuolat vykstančias piligrimines keliones į Šiluvą (kaip tik tądien žygiavo Kėdainių dekanato tikintieji ir daugybė šio krašto jaunimo), dekanatų Eucharistinius kongresus ir visos arkivyskupijos Eucharistinį kongresą, pašventintosios Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopijos kelionę (prieš Jubiliejų paveikslas bus atneštas į Šiluvą). Arkivyskupas pasidalijo viešnagės Amerikoje įspūdžiais ir pasidžiaugė, kad Jubiliejus rado atgarsį tarp mūsų tautiečių pasaulyje. Pasak ganytojo, daugybė gražių nuotrupų (beje, iš Lurdo pėsčiomis į Šiluvą išsirengusi maldininkų grupė) svetur, liudijančių dėmesį Jubiliejui, maloniai nuteikia ir skatina deramai pasirengti Jubiliejaus šventimui Šiluvoje rugsėjo 6–15 dieną ir priimti čia piligrimus. Žurnalistai supažindinti su jau parengta išsamia Jubiliejaus iškilmių programa.

Arkivyskupas supažindino su projektu (jo mintis subrandinta dar ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje arkivyskupo Juozapo Skvirecko palaiminimu) įkurti vientisą erdvę (aikštėje galėtų tilpti iki 200 tūkst. piligrimų) tarp Švč. M. Marijos Gimimo bazilikos ir Apsireiškimo koplyčios, papasakojo apie nuveiktus ir planuojamus darbus (tarp jų ir Bazilikos išorės ir vidaus dalinį atnaujinimą, dalies Rožinio koplytėlių įrengimą) iki rudens. Arkiv. S. Tamkevičiaus teigimu, būtent istorijos sunkmečiai, sovietmečio suvaržymai sutrukdė Šiluvai šiandien būti dar gausiau lankomai. „Esame įpareigoti šią brangią vietą padaryti plačiai žinomą ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje“, – sakė arkiv. S. Tamkevičius pasidžiaugdamas, jog darbams Šiluvoje, svarbiausiam Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektui, skiriama ir valstybės lėšų.

Vėliau kalbėjęs Raseinių r. meras P. Vežbavičius išreiškė rajono valdžios supratimą ir dėmesį Jubiliejaus reikalams. Tam rajono Tarybos sprendimu metų pradžioje sudaryta 24 narių komitetas, kuriam vadovauja Gitana Rašimienė. Pasak mero, rūpinamasi deramai sutikti pro Raseinius į Šiluvą važiuosiantį popiežiaus legatą, taip pat ir kitus piligrimus. Svarbūs rūpesčiai – atnaujinti miesto šaligatvius, papuošti aplinką, pasirūpinti informacija autostradoje, Raseiniuose, pakeliui į Šiluvą bei Šiluvoje, išspręsti transporto klausimą (į Šiluvą nuo Raseinių Jubiliejaus iškilmių dienomis piligrimus veš specialūs autobusai). Kai kurie darbai jau padaryti (atnaujintas Raseinių bažnyčios altorius, presbiterija, tvarkomas vienuolynas, Katauskių koplytėlė), pačioje Šiluvoje bus atnaujinama mokykla, gatvės, restauruojama kapinių tvora ir pan. G. Rašimienė apibūdino minėto komiteto penkių darbo grupių uždavinius viešosios infrastruktūros, Jono Pauliaus II piligrimų kelio, rinkodaros ir informacijos, kultūros, viešosios tvarkos srityse.

Konferencijos pabaigoje arkiv. S. Tamkevičius atsakė į žiniasklaidos darbuotojų klausimus, o atsakydamas į vieną iš jų – kaip žurnalistai galėtų prisidėti rengiantis išties neeiliniam Lietuvos gyvenimo įvykiui – išsakė lūkestį, kad žiniasklaida, ypač didžioji, matytų daugiau pozityvių žingsnių ir darbų Bažnyčios bei visos visuomenės gyvenime, kad jis dar labiau keistųsi į gera, o pats Jubiliejus po visų rūpesčių būtų džiaugsmo šventė.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt