siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 05 20 Paroda „Švč. Dievo Motina ir Šiluva“
Paskelbta: 2008-05-22

Artėjančio Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejaus proga Kauno miesto ir Kauno arkivyskupijos muziejai surengė parodą „Švč. Dievo Motina ir Šiluva“. Miesto visuomenei bei jo svečiams, visos Lietuvos tikintiesiems skirta paroda atidaryta gegužės 20 d. Atidaryme dalyvavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, Kauno miesto muziejaus direktorė Irena Petraitienė, Kauno arkivyskupijos muziejaus direktorius kun. Evaldas Vitulskis, parodos rengėjos menotyrininkės dr. Laima Šinkūnaitė, dr. Rima Valinčiūtė.

Parodos rengėjus ir atvykusius į atidarymą svečius pasveikinęs kun. E. Vitulskis pasidžiaugė menotyrininkų iniciatyva surengti šią parodą, apie Dievo Motiną ir Jubiliejaus laukiančią Šiluvą prabylančią meniniu aspektu. Arkiv. S. Tamkevičius savo žodyje taip pat patvirtino, jog ši paroda – svarbus pasirengimo Jubiliejui akcentas. Visi Šiluvos Bažnyčios istorijos ir meno reliktai bus eksponuojami muziejuje, kurio pamatai jau išlieti Šiluvoje. Pasak ganytojo, su kai kuriais eksponatais jau galima susipažinti ir šioje parodoje; kai kuriems svarbiems dokumentams dar reikalinga restauracija. Arkivyskupas nuoširdžiai padėkojo dr. L. Šinkūnaitei ir R. Valinčiūtei už pastangas pateikiant visuomenei šią prasmingą parodą.

Atidaryme kalbėjusi dr. L. Šinkūnaitė trumpai apibūdino parodą, įsikūrusią keliose salėse. Rengėjų sumanymu, viena jų skirta renesanso ir baroko dailės kūriniams, Nekaltojo Prasidėjimo, Apreiškimo ir kt. temomis atskleidžiantiems Marijos motinystę. Kitose salėse eksponuojami autentiški, sudėtingą ir painią Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikos istoriją atspindintys dokumentai, meno kūriniai, liturginiai drabužiai, indai, užrašyti liudijimai apie patirtas malones, devocionalijos, stendas, skirtas Apsireiškimo koplyčiai. Pasak menotyrininkės, prie kiekvieno eksponato pateikiama metrika, tad lankytojams bus suteikiama įvairiapusiškų – ir teologinių, ir istorinių – žinių.

Atidarymo dalyviai vėliau pakviesti apžiūrėti parodos, kuri muziejuje (Valančiaus g. 6, Kaunas ) veiks iki 2008 gruodžio 31 d.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt