siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 06 01–08 Šiluvos Marijos paveikslas Šventojo Kryžiaus (karmelitų) parapijoje
Paskelbta: 2008-06-19

Birželio1–8 dieną Šiluvos Marijos paveikslo kopija lankėsi Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijoje. Suprasdami šio įvykio iškilmingumą, jos sutikti gausiai susirinko parapijos tikintieji. Pasipuošusių jaunuolių, Carito ir Marijos legiono moterų, parapijos vėliavomis nešinų vyrų, patarnautojų procesija, vadovaujama klebono kun. Renaldo Šumbrauskio, išsirikiavo prie šventoriaus vartų. Iškilmėse dalyvavo, šv. Mišias už parapiją aukojo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Per šv. Mišias ne tik giedotos tradicinės giesmės – trimitą pūtė Dainius Kanys.

Visą savaitę parapijos tikintieji meldė Dievo Motinos užtarimo, kad stiprėtų parapijos bendruomenė ir visa tauta, minėjusi Sąjūdžio įkūrimo 20 metų sukaktį. Kauno I-osios spec. mokyklos vaikams bažnyčioje surengta tikybos pamoka, Rožinį kalbėjo Dienos centro ir parapijos vaikai. Bažnyčią aplankė ir kitų parapijos teritorijoje esančių darželių bei mokyklų mokiniai, surengta piešinių paroda. Maldai visus kvietė neokatechumenų bendruomenės „Kelias“ nariai. Apie šeimos vertybes diskutavo į vakaronę susirinkusios parapijos šeimos. Vakarais parapijos salėje rodyti filmai, vyko konferencija „Lurdas–Šiluva“. Savaitės pabaigoje Dievo Motinos garbei surengtas bendruomenės vakaras.

Karmelitų parapijos informacija