siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 06 15–22 Šiluvos Marijos paveikslas Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijoje (programa)
Paskelbta: 2008-06-16

Birželio 15 d., sekmadienis
Parapijos bendruomenės diena

8 val. – Šv. Mišios. Vadovauja kun. Izidorius Butkus
10 val. – Šv. Mišios. Vadovauja klebonas kun. Virginijus Veprauskas. Gieda
Jaunimo ansamblis (vadovė Ingrida Tarvydienė)
11.15 val. – Šiluvos bazilikos Dievo Motinos paveikslo sutikimas
šventoriuje (atkeliauja iš Šv. Antano Paduviečio parapijos)
11.30 val. – Šv. Mišios už parapiją. Vadovauja Kauno arkivyskupijos augziliaras
vyskupas dr. Jonas Ivanauskas. Gieda Kauno Įgulos karininkų
ramovės moterų choras „Indraja“ (vadovė Zinaida Gerasina)
Parapijoje veikiančių mokyklų mokinių piešinių paroda „Piešiame Marijai“
13 val. – Stabat Mater, Giovanni Battista Pergolesi (1710–1736). Atlieka Kauno
styginių kvartetas
14 val. – asmeninės maldos laikas
16 val. – Švč. Sakramento adoracija (Marijos legionas)
17 val. – Rožinio Garbės slėpiniai (Marijos legionas)
17.30 val. – Švč. M. Marijos litanija (Marijos legionas)
18 val. – Šv. Mišios. Meldžiamės už parapijos bendruomenę. Vadovauja vikaras
kun. Kęstutis Genys.
Po šv. Mišių giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir teikiamas
palaiminimas Švč. Sakramentu

Birželio 16 d., pirmadienis
Parapijos Caritas diena

8.30 val. – Šv. Mišios. Vadovauja vikaras kun. Kęstutis Genys
10 val. – Lopšelio-darželio „Čiauškutis“ programa (direktorė Ingrida Ramanauskaitė)
11 val. – Asmeninės maldos laikas
16 val. – Švč. Sakramento adoracija (parapijos Caritas)
17 val. – Rožinio Džiaugsmo slėpiniai (parapijos Caritas)
17.30 val. – Švč. M. Marijos litanija (parapijos Caritas)
18 val. – Šv. Mišios. Meldžiamės už parapijos Caritas veiklą ir narius. Vadovauja
Kauno I dekanato vicedekanas kun. lic. Evaldas Vitulskis
Po šv. Mišių giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir teikiamas palaiminimas
Švč. Sakramentu
19 val. – Filmas apie Rožinio maldą (parapijos salėje)

Birželio 17 d., antradienis
Teisėtvarkos darbuotojų, ugniagesių ir karių diena

8 val. – Šv. Mišios. Vadovauja klebonas kun. Virginijus Veprauskas
10 val. – Kauno Montesori darželio-mokyklos „Žiburėlis“ programa
(direktorė Dalė Tilindienė)
11 val. – Kauno miesto Panemunės policijos komisariato programa
(viršininkas komisaras Egidijus Kuckailis)
12 val. – Budi Kauno miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2-oji komanda
(viršininkas plk. ltn. Darius Spiečius)
13 val. – Budi Lietuvos kariuomenės Sandėlių tarnybos Kauno sandėlių centro
kariai ir darbuotojai (viršininkas j. psk. Giedrius Dūda)
15 val. – Asmeninės maldos laikas
16 val. – Švč. Sakramento adoracija (Marijos Legionas)
17 val. – Rožinio Kančios slėpiniai (Marijos Legionas)
17.30 val. – Švč. M. Marijos litanija (Marijos Legionas)
18 val. – Šv. Mišios. Meldžiamės už teisėtvarkos darbuotojus, ugniagesius ir karius.
Vadovauja Kauno įgulos karo kapelionas kun. kpt. Tomas Karklys.
Po šv. Mišių giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir teikiamas
palaiminimas Švč. Sakramentu
19 val. – Filmas apie Šiluvą (parapijos salėje)

Birželio 18 d., trečiadienis
Mokytojų, katechetų ir mokinių diena

8.30 val. – Šv. Mišios. Vadovauja klebonas kun. Virginijus Veprauskas
9 val. – Kauno Vaižganto vidurinės mokyklos programa (direktorė Valerija
Gudonytė)
10 val. – Kauno Šančių vidurinės mokyklos programa (direktorius Romas Jasulaitis)
11 val. – Kauno Vaižganto vidurinės mokyklos programa (direktorė Valerija
Gudonytė)
12 val. – Budi Kauno suaugusiųjų mokymo centro bendruomenė (direktorius
Vitalijus Vėteris)
13 val. – Budi Kauno I-osios pradinės mokyklos bendruomenė (direktorė Dalia
Šandrikienė)
15 val. – Kauno „Žiburio“ vidurinės mokyklos programa (direktorė Birutė
Balčiūnienė)
16 val. – Švč. Sakramento adoracija (parapijos katechetai)
17 val. – Rožinio Garbės slėpiniai (parapijos katechetai)
17.30 val. – Švč. M. Marijos litanija (parapijos katechetai)
18 val. – Šv. Mišios. Meldžiamės už mokytojus, katechetus ir mokinius. Vadovauja
Kauno arkivyskupijos egzorcistas, Ruklos įgulos karo vyr. kapelionas kun.
dr. Arnoldas Valkauskas.
Po šv. Mišių giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir teikiamas
palaiminimas Švč. Sakramentu
19 val. – Taizé pamaldos (Piligrimystės pasirengimo centras, Petrašiūnų parapijos
jaunimo grupė „Kelias“)

Birželio 19 d., ketvirtadienis
Šeimų ir vaikų diena

8.30 val. – Šv. Mišios. Vadovauja klebonas kun. Virginijus Veprauskas
10 val. – Šančių lopšelio-darželio programa (direktorė Vida Zakarauskienė)
11 val. – Lopšelio – darželio „Žilvitis“ programa (direktorė Zina Mičiūnienė)
12 val. – Budi Kauno miesto Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Šančių filialo
darbuotojos (vadovė Violeta Makauskienė)
13 val. – Asmeninės maldos laikas
15 val. – Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro programa (direktorius
Algirdas Šimoliūnas)
16 val. – Švč. Sakramento adoracija (Šiluvos darbo grupė). Smuiko garsai
Marijai (groja Lukrecija Jakelytė, 9 m.)
17 val. – Rožinio Šviesos slėpiniai (Šiluvos darbo grupė)
17.30 val. – Švč. M. Marijos litanija (Šiluvos darbo grupė)
18 val. – Šv. Mišios. Meldžiamės už parapijos šeimas ir vaikus. Vadovauja Katalikų
teologijos fakulteto VDU ir Kauno Kunigų seminarijos dėstytojas kun. dr.
Kęstutis Kėvalas
Po šv. Mišių giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir teikiamas
palaiminimas Švč. Sakramentu
19 val. – Parapijos šeimų vakaronė. Agapė (parapijos salėje)

Birželio  20 d., penktadienis
Ligonių, medicinos ir slaugos darbuotojų diena

8.30 val. – Šv. Mišios. Vadovauja klebonas kun. Virginijus Veprauskas
9 val. – Budi Marijos legiono nariai
10 val. – Asmeninės maldos laikas
11 val. – Budi Kauno Šančių poliklinikos bendruomenė (vadovė Zita Česnavičienė)
12 val. – Budi Kauno pagyvenusios moters veiklos centro darbuotojos (pirmininkė
Zita - Nemira Deksnienė)
13 val. – Budi Kauno apskrities Moterų krizių centro darbuotojos (pirmininkė
Aušra Vyšniauskienė)
14 val. – Budi Kauno apskrities ligoninės bendruomenė (direktorius doc. dr Stasys
Gendvilis)
15 val. – Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro programa (direktorius Algirdas
Šimoliūnas)
16 val. – Švč. Sakramento adoracija
17 val. – Rožinio Kančios slėpiniai
17.30 val. – Švč. M. Marijos litanija
18 val. – Šv. Mišios už ligonius, medicinos ir slaugos darbuotojus. Vadovauja
Kauno arkivyskupijos egzorcistas kun. lic. Kęstutis Rugevičius.
Šv. Mišių metu bus teikiamas Ligonių patepimo sakramentas.
Po šv. Mišių giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir teikiamas
palaiminimas Švč. Sakramentu

Birželio 21 d., šeštadienis
Jaunimo diena

10 val. – Šv. Mišios. Vadovauja klebonas kun. Virginijus Veprauskas
11 val. – Asmeninės maldos laikas
16 val. – Šv. Mišios Kauno apskrities ligoninės koplyčioje. Vadovauja klebonas
kun. Virginijus Veprauskas
16 val. – Sutaikinimo pamaldos su individualia išpažintimi. Vadovauja Kauno
arkivyskupijos Jaunimo centro vadovas, KTU kapelionas kun. Kastytis
Šulčius
17.30 – Švč. M. Marijos litanija
18 val. – Šv. Mišios. Meldžiamės už parapijos jaunimą. Vadovauja
kun. Kastytis Šulčius
Po šv. Mišių giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir teikiamas
palaiminimas Švč. Sakramentu
19 val. – Filmas „Lietuvos jaunimo dienos 2007“. Jaunimo vakaronė. Agapė
(parapijos salėje)

11, 12, 13 val. – Krikšto sakramento liturgija

Birželio 22 d., sekmadienis

8 val. – Šv. Mišios. Vadovauja klebonas kun. Virginijus Veprauskas
9 val. – Asmeninės maldos laikas
9.30 val. – Šiluvos bazilikos Dievo Motinos paveikslo išlydėjimas į
Kauno Gerojo Ganytojo parapiją
10 val. – Šv. Mišios. Vadovauja vikaras kun. Kęstutis Genys. Gieda Jaunimo
ansamblis (vadovė Ingrida Tarvydienė)
11.30 val. – Šv. Mišios už parapiją. Vadovauja kun. Izidorius Butkus. Gieda Sumos
choras (vadovas Jonas Barisas)

Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos informacija