siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 07 06–13 Šiluvos Marijos paveikslas Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje
Paskelbta: 2008-07-07

Šiluvos Dievo Motinos paveikslo kopija į Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčią atkeliavo liepos 6 d. iš Šv. Juozapo parapijos. Iškilmingai giedant Salve Mater Misericordiae, su procesija paveikslą pasitiko seserys benediktinės, Šv. Mikalojaus bažnyčios rektorius mons. Vytautas Sidaras, Šilainių Šventosios Dvasios parapijos klebonas kun. Emilis Jotkus, taręs sveikinimo žodį, ir būrelis bažnyčios lankytojų.

Prieš šv. Mišias buvo giedama Švč. M. Marijos litanija bei Marijos valandos. 12 val. iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo kun. Emilis Jotkus, koncelebravo Kauno I dekanato vicedekanas kun. Evaldas Vitulskis bei mons. Vytautas Sidaras. Po šv. Mišių ir Dieninės liturginės valandos bažnyčioje vyko sakralinės muzikos koncertas Šiluvos Dievo Motinos garbei, o vakare – animacijų valanda vaikams.

Seserys benediktinės ir bažnyčios rektorius bažnyčios lankytojus kvietė dalyvauti programoje, kuri buvo parengta dar iki paveikslo atvykimo. Programa, be jos paskelbimo bažnyčioje, taip pat įdomi šventovės ir vienuolyno istorija buvo pristatyta ir Marijos radijo klausytojams. Visą savaitę prieš šv. Mišias, bažnyčios rektoriaus vadovaujami, tikintieji buvo kviečiami melstis Šiluvos Marijos litaniją.

Šiluvos Dievo Motinos paveikslo kopijos viešnagė bažnyčioje sutapo ir su seserims benediktinėms labai svarbia Šv. Benedikto iškilme. Liepos 11 d. 12 val. vyko iškilmingos šv. Mišios su benediktinių oblatų pažado apeigomis, kurioms vadovavo t. Samuel Russel OSB.

Liepos 12 d. 17 val. buvo giedamas bizantinis himnas Dievo Motinos garbei Akatistas. Iškilmingoms pamaldoms vadovavo Kaišiadorių katedros vikaras kun. Algirdas Akelaitis.

Liepos 13 d., po iškilmingų šv. Mišių su seserų benediktinių įžadų apeigomis, Šiluvos Dievo Motinos paveikslo kopija buvo išlydėta į Šv. Gertrūdos bažnyčią.

Parengta pagal įrašą knygoje, keliaujančioje drauge su Šiluvos bazilikos Dievo Motinos paveikslu