siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 07 13 Raseinių dekanato piligriminė kelionė
Paskelbta: 2008-07-11


Liepos 13 d. įvyko Raseinių dekanato piligriminis žygis į Šiluvą. Ankstyvą rytmetį Raseinių r. tikintieji rinkosi prie savo bažnyčių ir rengėsi vykti autobusais. Lijo smarkus lietus, todėl piligrimų kelias buvo sutrumpintas per pusę. Pliaupiant lietui, kalbėdami Rožinį bei giedodami giesmes, piligrimai atėjo į Šiluvą. Procesija nuskubėjo į Apsireiškimo koplyčią pasveikinti Švč. M. Marijos, prieš 400 m. pasirodžiusios piemenėliams, bei dalyvauti Eucharistijoje. Šv. Mišių metu kunigas akcentavo, kad mes, tikintieji, turime gyventi viltimi ir nešti Dievo siųstą žinią kitiems bei pilni pasitikėjimo ir nuolankumo priimti išbandymus. „Kiekvienas vaikelis, ateinantis į šį pasaulį, yra Dievo siųsta žinia žmonėms, kad viskas bus gerai...“ Apsilankę Švč. M. Marijos koplyčioje ir palikę prie jos kojų savo skaudulius ir bėdas piligrimai išskubėjo į Baziliką, kur vyko Švč. Sakramento adoracija ir katechezė.

Šv. Mišias Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius bei kiti dvasininkai. Arkivyskupas pakvietė melstis už Raseinių krašto žmones, taip pat už Pasaulio jaunimo dienas Sidnėjuje, kad jos neštų palaimingų vaisių ir Lietuvos jaunimui, prašyti malonės atostogaujantiems, kad jie nepamirštų ir dvasinių reikalų.

Homilijos metu buvo prisimintas palaimintasis Jurgis Matulaitis, padrąsinti visi nešantys sunkų gyvenimo kryžių. Kitas šventumo pavyzdys tikintiesiems, kaip reikia priimti Dievo valią – Mergelė Marija, kuriai buvo apreikštas planas tapti Išganytojo Motina. Pasveikinęs visus piligrimus ir suteikęs palaiminimą, arkiv. S. Tamkevičius palinkėjo Raseinių dekanato tikintiesiems ir toliau aktyviai rengtis artėjančiam Šiluvos jubiliejui.

Po šv. Mišių šiek tiek pradžiūvę piligrimai buvo pakviesti į agapę Jono Pauliaus II namuose išgerti šiltos arbatos bei paskanauti atsineštais sumuštiniais ir kitais gardumynais. Taip pasotinę savo kūną bei atgaivinę dvasią, linksmi Raseinių krašto žmonės skirstėsi namo.

Raseinių dekanato referentė Jolanta Budzinauskienė