siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

Pasirengimo Šiluvos jubiliejui KRONIKA (2006 m. rugsėjis – 2008 m. rugpjūtis)
Paskelbta: 2008-07-23

2008 m. rugpjūtis
Padėkos už laisvę šventė Šiluvoje
Kauno arkikatedroje bazilikoje baigiasi Šiluvos Marijos paveikslo piligriminė kelionė arkivyskupijoje (programa)
Šiluvos Marijos paveikslas Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje
Ukmergės dekanato piligriminė kelionė
Jubiliejinio jaunimo žygio rengėjų piligrimystė iš Raseinių į Šiluvą
Šiluvos Marijos paveikslas Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elzbietą (Pažaislio) bažnyčioje
Paveikslo viešnagei Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje pasibaigus
Šiluvos Marijos paveikslas Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje (programa)

2008 m. liepa
Šiluvos Marijos paveikslas Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje
Šiluvos Marijos paveikslas Šv. Gertrūdos (marijonų) bažnyčioje
Raseinių dekanato piligriminė kelionė
Šiluvos Marijos paveikslas Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje
Šiluvos Marijos paveikslas Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje (programa)

2008 m. birželis
Šiluvos Marijos paveikslas Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijoje
Šiluvos Marijos paveikslas Gerojo Ganytojo parapijoje
Šiluvos Marijos paveikslas Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijoje (programa)
Marijos diena Šiluvoje: Jonavos dekanato ir katalikiškų mokyklų piligriminė kelionė
Šiluvos Marijos paveikslas Šv. Antano Paduviečio parapijoje
Šiluvos Marijos paveikslas Šventojo Kryžiaus (karmelitų) parapijoje
Baigėsi Šiluvos Marijos paveikslo piligrimystė Pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapijoje

2008 05 24–25
Kaune vyko arkivyskupijos Eucharistinis kongresas
Kauno Arkivyskupijos Eucharistinio kongreso programa

2008 05 11
Piligrimų kelionė pėsčiomis iš Lurdo į Šiluvą

2008 m. gegužė
Šv. Ignaco bičiulių šventė Šiluvoje
Tautų Sekminių vigilija ir iškilmės Šiluvoje
Paroda „Švč. Dievo Motina ir Šiluva“
Kauno arkivyskupo ir Raseinių r. mero spaudos konferencija Šiluvoje
Kėdainių dekanato piligriminė kelionė (programa)
Šiluvos Marijos paveikslas Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijoje (programa)
Tarptautinė konferencija „Marijos kulto Europoje teologiniai-istoriniai aspektai“ Vytauto Didžiojo universitete
Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijoje – renginys Šiluvos Jubiliejui, Motinos dienai ir spaudos atgavimui paminėti
Šiluvos Marijos paveikslas Švč. Trejybės bažnyčioje (programa)

2008 m. balandis
Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Švč. Sakramento (studentų) koplyčioje
Raseinių dekanato Eucharistinis kongresas „Šitas mano mylimasis Sūnus“
Raseinių dekanato pranešimas apie Eucharistinį kongresą
Jubiliejinė mariologinė konferencija Marijampolės kolegijoje Kauno II dekanato Eucharistinis kongresas „Mes juk visi dalijamės viena duona“ Raudondvaryje
Jaunimo piešinių Švč. M. Marijai konkursas Aleksoto dekanate (Vilkaviškio vyskupijoje)
Šiluvos Marijos paveikslas Palemone (programa)
Jurbarko dekanato Eucharistinis kongresas (programa)
Kauno I dekanato piligriminė kelionė
Atsinaujinimo diena „Marija – Bažnyčios veidrodis“ Kaune
Šiluvos Dievo Motinos paveikslo sutikimas Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijoje
Komunikavimo rengiantis Jubiliejui mokytasi iš VDU specialistų
Rengiantis Jubiliejui – Švč. Sakramento adoracija Šventosios Dvasios bažnyčioje Kaune
S. Ylos studija „Šiluva Žemaičių istorijoje“ pristatyta KTU bendruomenei
Mokslinė konferencija „Šiluva Lietuvos kultūroje“ Vytauto Didžiojo universitete
Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Kristaus Prisikėlimo parapijoje
Šiluvos Dievo Motinos paveikslo sutikimas Kristaus Prisikėlimo parapijoje
Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Kristaus Prisikėlimo parapijoje (programa)

2008 m. kovas
Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Žeimiuose (programa)
Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Kulvoje, Bukonyse, Panoteriuose
Marijos diena Šiluvoje: Kauno II dekanato piligriminė kelionė
Šiluvos Jubiliejaus komiteto posėdis
Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Upninkuose (programa)

2008 m. vasaris
Šiluvos paveikslo piligrimystė Jonavoje
Jonavos tikintieji sutiko Šiluvos Dievo Motinos paveikslą
Marijos diena Šiluvoje: Jurbarko dekanato piligriminė kelionė
Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijoje (programa)
Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Siesikų Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijoje (programa)

2008 02 03
Kauno arkivyskupas metropolitas paskelbė ganytojiškąjį laišką „Per amžius tebus garbinamas Dievo Sūnus“
Arkivyskupijoje pradėti švęsti Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejiniai metai

2008 m. sausis
Jubiliejaus iškilmių šventimo darbo grupės posėdis
Pasirengimo Jubiliejui įkarštyje – Jubiliejaus komitetas ir darbo grupės
Atsinaujinimo diena „Marija – evangelizacijos žvaigždė“ Kaune
Šiluvos Dievo Motinos paveikslas sutiktas Balninkuose
Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Žemaitkiemio Šv. Kazimiero parapijoje (programa)
Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo parapijoje (programa)
Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Balninkų Šv. vysk. Stanislovo parapijoje (programa)
Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Kavarsko ir Užunvėžių parapijose (programa)
Paskelbta Jubiliejaus šventimo Šiluvoje 2008 m. rugsėjo 6–15 d. (ir rugpjūčio 31 d.) PROGRAMA
Prof. S. Ylos studijos „Šiluva Žemaičių istorijoje“ sutiktuvių vakaras Vilniuje
Vilniuje pristatoma prof. S. Ylos studija „Šiluva Žemaičių istorijoje“

2008 01 06
Kauno arkivyskupas metropolitas pasirašė dekretą, skelbiantį 2008-uosius ŠILUVOS DIEVO MOTINOS JUBILIEJINIAIS METAIS

2007 m. gruodis
Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Vidiškių Švč. Trejybės bažnyčioje (programa)
Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Pabaisko Švč. Trejybės parapijoje
Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Pašilės Šv. Barboros bažnyčioje
Šiluvos paveikslas Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje
Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje

2007 m. lapkritis
Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Kėdainių Šv. Jurgio parapijoje ir Apytalaukyje (programa)
Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas pradėjo piligriminę kelionę išeivijoje
Kauno arkivyskupijos katechetikos centre – metodinių darbų paroda Šiluvos Jubiliejui
Išleistas pirmasis „Šiluvos žinios išeivijoje“ numeris
Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslas Gudžiūnuose
Marijos diena Šiluvoje

2007 m. spalis
Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Paberžėje ir Surviliškyje
Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Dotnuvoje ir Šlapaberžėje
Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Šėtoje ir Lančiūnavoje
Raseinių dekanato piligriminė kelionė į Šiluvą
Eucharistijos šventė Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje

2007 09 08–15
2007 m. Didieji Šilinių atlaidai (kronika)

2007 09 10
Šilinių atlaidai: Šiluvoje lankėsi Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Dominique Mamberti

2007 m. rugsėjis
Eucharistijos šventė ir atlaidai Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijoje
Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Pajieslyje ir Krakėse
Eucharistijos šventė Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (4-oji diena)
Eucharistijos šventė Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (3-oji diena)
Eucharistijos šventė Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (2-oji diena)
Eucharistijos šventė Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (1-oji diena)
Šiluvos Marijos paveikslas Pernaravoje
Šiluvos Marijos paveikslas Josvainiuose
Šiluvos Marijos paveikslas Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje

2007 09 08–15
2007 m. Didieji Šilinių atlaidai (kronika)

2007 m. rugpjūtis
Arkivyskupijos piligriminė kelionė į Šiluvą Mariologinis kongresas Pažaislyje
Šiluvos Marijos paveikslas Girkalnyje ir Milašaičiuose
Šiluvos Marijos paveikslas Lesčiuose
Ukmergės dekanato piligriminė kelionė į Šiluvą

2007 m. liepa
Šiluvos Marijos paveikslas Ariogaloje
Jonavoje dekanato Eucharistinis kongresas „Tave, Dieve, garbinam“
Kėdainių dekanato Eucharistinis kongresas „Šlovinsiu Viešpatį visą gyvenimą“
Šiluvos Marijos paveikslas Žaiginio parapijoje
Jurbarko dekanato ir arkivyskupijos adoruotojų piligrimystė Šiluvoje
Ukmergės dekanato Eucharistinis kongresas
Šiluvos Marijos paveikslas Paupio parapijoje (programa)

2007 m. birželis
Eucharistijos šventė ir atlaidai Gerojo Ganytojo parapijoje
Šiluvos Marijos paveikslas Viduklėje (programa)
Eucharistijos šventė Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijoje
Kauno II dekanato ir Lietuvos katalikiškų mokyklų piligrimystė Šiluvoje
Eucharistijos šventė arkikatedroje bazilikoje (programa)
Eucharistijos šventė Palemono parapijoje

2007 m. gegužė
Šiluvos Marijos paveikslas Eržvilke (programa)
Šiluvos Marijos paveikslo sutikimas Raseinių parapijoje
Eucharistijos šventė Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijoje (programa)
Jaunimo Eucharistijos šventė Kaune
Kauno I dekanato piligriminė kelionė į Šiluvą
Šiluvos Marijos paveikslas Seredžiuje
Eucharistijos šventė Šv. arkang. Mykolo (Įgulos) bažnyčioje

2007 m. balandis
Eucharistijos šventė Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijoje
Eucharistijos šventė pal. J. Matulaičio parapijoje
Šiluvos Marijos paveikslas Skirsnemunėje (programa)
Eucharistijos šventė Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje
Marijos diena Šiluvoje: Jonavos dekanato piligriminė kelionė
Šiluvos Marijos paveikslas Jurbarke (programa)

2007 m. kovas
Šiluvos Marijos paveikslas Čekiškėje (programa)
Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslas Vilkijoje
Šiluvos Marijos paveikslas Kulautuvoje
Kėdainių dekanato piligriminė kelionė į Šiluvą
Šiluvos Marijos paveikslas Muniškių, Panevėžiuko, Babtų parapijose
Eucharistijos šventė Šv. Jurgio (pranciškonų) konvento koplyčioje
Eucharistijos šventė Švč. Trejybės (Seminarijos) bažnyčioje
Šiluvos Marijos paveikslo lankymasis Lapių parapijoje

2007 m. vasaris
Šiluvos Marijos paveikslas Domeikavos parapijoje
Keliaujantis Šiluvos Marijos paveikslas lankėsi Karmėlavoje
Šiluvos Marijos paveikslo lankymasis Rumšiškėse
Šiluvos Marijos paveikslo lankymasis Raudondvario parapijoje
Raudondvario parapija pasitiko Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslą
Kunigų šventimai ir Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopijos pašventinimas Kauno arkikatedroje
Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas pradeda piligriminę kelionę Kauno arkivyskupijoje

2007 01 25
Pasirengimo Švenčiausiosios Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejui programa (DOC)

2006 10 27
Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejaus komiteto posėdis

2006 09 10
Pradedant pagrindinę Eucharistijos liturgiją iškilmingai karūnuotas stebuklingu laikomas Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas

2006 09 08
Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus dekretas dėl Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejaus komiteto sudarymo Lietuvoje

2006 09 08
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS ganytojiškas laiškas „Dėl pasirengimo Dievo Motinos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejui”